Praktisk info for dommere

Som dommer modtager du en omkostningsgodtgørelse (dommerhonorar), når du er ude og dømme kampe. Omkostningsgodtgørelsen skal dække de udgifter, du har i forbindelse med dit dommervirke. Da der er tale om en omkostningsgodtgørelse, er den skattefri, og den skal heller ikke modregnes i kontanthjælp eller andre offentlige ydelser.

I visse tilfælde vil du kunne få kørselsgodtgørelse. Den skal dække de udgifter, du har til transport fra din bopæl til stævnet og retur. Den er også skattefri. Omkostningsgodtgørelsen udbetales efter Danmarks Brydeforbunds satser, som p.t. udgør kr. 2,00 pr. km.

(Ovenstående er aktuelle satser pr. 2019.)