Klubmodul kursus i Idrættens Hus

Afholdes lørdag d. 8. september 2018

Danmarks Brydeforbund arrangerer en kursusdag hvor vi sammen med en dygtig underviser, vil hellige dagen til at lære Klubmoduls kassererfunktioner. Så vil du have styr på at hvordan klubben modtager medlemmernes kontingentindbetaling via betalingskort (gratis) eller lære hvordan du anvender KM til at styre klubbens økonomi - så er det dagen at dukke op! 

Målgruppe: Regnskabsseminaret henvender sig primært til kassereren og/eller den regnskabsansvarlige i foreningen. Der bliver gennemgået Klubmoduls bogføring og regnskab og generelle regnskabsbegreber. Der vil også være mulighed for at drøfte spørgsmål og emner generelt inden for regnskab og bogføring. Således er kurset relevant for 

Tid: Lørdag d. 8. september 2018 kl. 10.00 til ca. kl. 15.00.

Sted: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby. 

Forplejning: Frokost samt kaffe/kage er inkl. i deltagerprisen. 

Tilmelding: Senest d. 27. august via Klubmodul - tryk på knappen nedenfor for at tilmelde dig.

Pris: DKK 500. Bemærk at der er bindende tilmelding. Der er mulighed for at søge refusion af deltagergebyret hos klubbens hjemkommune.

Medbring: Du skal medbringe din egen bærbare PC. Såfremt du ikke har en bruger på jeres Klubmodul samt de rette rettigheder til kassererfunktionerne allerede nu, så få styr på det i god tid. Danmarks Brydeforbund har ikke adgang til at ændre på klubbernes brugerrettigheder. Det er klubbens klubmodulansvarlige der skal sørge for dette.

Vi opfordrer alle klubbernes kasserere til at deltage. Dernæst håber vi også at se klubbernes klubmodulansvarlige samt klubformænd og andre der har med klubbens økonomi at gøre.

Læs mere om Klubmodul

Alle brydeklubber har fået sit eget Klubmodul - det kan bl.a. bruges til at indløse brydernes startlicenser.

På denne side kan du læse mere om Klubmodul som alle danske brydeklubber kan anvende helt gratis. Den 1. januar 2018 startede bryderne med at indløse brydernes startlicenser via Klubmodul. Mange brydeklubber har også taget Klubmodul til sig, til at styre klubkontingent, regnskab og meget mere.