Trænernetværket (aflyst)

Lørdag d. 7. november 2020  kl. 12.30

Sted: Thorslundsvej 2B, 5000 Odense C
Kategori: Kursus
Tilmeldingsfrist 02-11-2020

Kom med til Danmarks Brydeforbunds trænernetværk!

(Aflyst pga. covid-19)

Hvad er det?

En åben gruppe/netværk af brydetrænere som ønsker at dygtiggøre sig, vidensdele og blive inspireret.

Netværket mødes 4-6 gange årligt i forbindelse med udviklingstruppen, hvor der vil være oplæg, workshops og diskussioner om træningen og udviklingen af primært puslinge og drenge brydere.

Der vil være stort fokus på at gøre tingene konkrete, så hver træner tager noget med hjem hver gang. Tovholderen på dagen er Jesper Kierkegaard fra bl.a. Danmarks Brydeforbunds bestyrelse og ATK trænerteamet.

Målgruppe:

Alle brydetrænere som ønsker at dygtiggøre sig og blive inspireret af andre.

(Primært trænere for puslinge/drenge som mangler sparring, men vigtigt at få en kerne af trænere med erfaring, som også ser værdi i at deltage)

Vores målsætning:

Vi ønsker at etablere et netværk for trænere, der ønsker at dygtiggøre sig og søge ny viden og egenudvikling.

Overordnet vil Vi arbejde for at øge brydetrænernes kompetencer forbedres samt støtte den kommende generation af trænere.

Program for dagen

12:30                Ankomst og frokost

13:00                Hvordan ser ”Den Perfekte Drengebryder” ud? – Diskussion og sparring om teknik, fysik, koordination og motoriske færdigheder.

14:00                Oplæg og debat om tekniktræning og indlæringsmetoder og -strategier.

15:00                Casestudy: Hvordan trænes og udvikles en essentiel teknik/færdighed gennem en træningsperiode. (Vi tager udgangspunkt i en teknik/færdighed fra en tidligere diskussion)

16:00                Pause

16:30                Træningspas for Udviklingstruppen (Trænerne overværer passet og opfordres til at være aktiv og hjælpe truppens deltagere)

18:00                Aftensmad + hang out med erfaringsudveksling og evaluering

Deltagergebyr

Det er gratis at deltage i aktiviteten. Klubben kan få refunderet transportomkostninger hos kommunen.