Danmarks Brydeforbunds Idé - Seminar 2008

Hercules Odense var i weekenden værter for årets Ide-seminar og r-møde

Som annonceret tidligere var denne weekend ventet med spænding.

Især fordi temaet skulle kredse om den unikke mulighed vi har de kommende år, men også fordi forhåndstilmeldingen var den bedste i mange år. Vi blev 72 deltager fra 16 klubber. Fantastisk, det oversteg hvad vi havde håbet på. 1000 tak for det bryde Danmark.

Vi vælger at tro at det dels havde noget med temaet at gøre, men også at vi valgte at lave mini kurser af tre timer for de forskellige grupper, trænere, ledere, dommere og listefører.

Der vil senere blive evalueret på dagen gennem et spørgeskema fra DIF, men vi har allerede fået mange positive tilkendegivelser på opbygningen af programmet. Så det kan meget vel være at dette gentages næste år, hvor Ide-seminar og r-møde igen bliver i Odense, den første weekend i juni.

Morten Hansen fra Thrott, stod for oplægget til ledernes minikursus. Temaet var ”fremtidens forening under pres”. Et tema der dannede rammen om DIF’s breddeidrætskonference 2008. Et tema der måske kommer lidt sent, hvis man kigger med brydebriller.

I dansk brydning er medlemstallet på tyve år faldet fra 2734 medlemmer til 2053. Antallet af klubber er faldet fra 39 til 30. Af de 30 registrerede klubber er der 23 der leverer til sæson kalenderen. Næste år vil antallet af registrerede brydeklubber være endnu lavere, da DIF kun tillader at klubber uden aktivitet står registreret i to år.

Den lader vi lige stå et øjeblik…!

Det helt store fald i medlemstallet, er på brydere mellem 19 og 24 år. Her var der i 1988, 768 brydere, det toppede i 1992 med 985, i dag er der 251 registrerede brydere mellem 19 og 24 år.

Når det handler om brydere derunder ligger vi på ca. 1200 jævnt over de sidste 20 år, dog med nogle år i 90’erne hvor vi var under 1000.

Ved det kommende Sen-Sommer-Seminar er ”medlemssucces” temaet, det er vist meget belejligt.

Når det handler om klubber, er vores påstand, at det er meget vanskeligt at drive forening i dag på samme måde som for bare 10 år siden.

Der er en grund til opfordringer på at arbejde med motivation, sætte sig mål, lave handleplaner med mere. Noget der kan få nogen til at give op, men som faktisk ikke er raketvidenskab og til syvende og sidste frigør energi og gør det sjovere at drive forening. Og så er det afgørende for vinderchancen, afgørende for succes.

Arbejder man ikke målrettet i en klub, vil tilfældighederne ofte råde og risikoen for at folk mister motivationen stiger og dermed risikoen for at lukke.

Temaet i weekenden var som nævnt den unikke mulighed vi har. For at få mest ud af denne mulighed er der blevet arbejdet på at ændre stævnekulturen, ændre den måde vi træner de nye brydere på. Ændringer der blandt andet skal gøre det nemmere at rekruttere og uddanne nye trænerer. Ændringer der gerne skulle øge tilgangen og få fastholdelse procenten op.

I debatten blev der stillet og her understreger relevante spørgsmål som ”er vi klar til disse ændringer, er vi gearet til disse ændringer, skal vi ikke prøve med nogle forsøg?

Jeg svarede måske lidt kæk at dette kun kunne gå for langsomt med at komme i gang, og der hvor vi ikke er helt klar skal vi blive det, så justerer vi hen ad vejen, når vi lærer af de erfaringer vi gør.

Men når jeg ser de nøgne tal vil jeg ændrer kæk til alvorligt.

Nu er jeg ikke så hård til procent regning, men når vi stort set har det samme antal medlemmer under 18 år gennem de sidste 10 år, så betyder det en fastholdelses procent på 0. Der må forlade lige så mange som der kommer ind?

Der er et, for nogen måske lidt floskel lignende citat der siger ” hvis du gør det du altid har gjort, får du de resultater du altid har fået. Hvis du vil have nye resultater, skal du prøve noget nyt”

Synes nu alligevel vi skal lade det stå et øjeblik.

Peter Morell fra Dansk Volleyball forbund var inviteret til at holde et oplæg inden debatten, om Volleyballs helt store succes ”Kids Volley”. På fremragende vis kom han godt rundt om denne succes og fik brydning draget med ind. Dansk Volleyball satte sig med Kids Volley konceptet, i den grad for, at prøve noget nyt. I dag er succesen uden sidestykke, i dansk ungdoms idræt. De havde stort det ingen børn under 12 år der spillede Volleyball for 5 år siden. I dag er der flere under 12 år der spiller Volleyball end der går til brydning.

Nu er vi i udviklingsudvalget stærkt tilhænger af udviklingstænkning og dette er ikke skitseret for at vi nu skal fokuserer på et problem, men udelukkende for at i ved hvad der er virkelighed, hvor vi står, så vi i fællesskab kan tage de ønskede skridt ind i fremtiden, og gøre den forskel som brydning kan.

Der var god opbakning til det nye trænerkursus for forældre trænere og dem der træner de nye brydere. Der blev præsenteret et nyt ”næsten færdigt” trænerhæfte, udarbejdet af Frank L. og undertegnede med hjælp fra en tegner. Det var kanon at få respons og feedback til justeringer og selvfølgelig at det generelt blev godt modtaget. Ingen tvivl om at vi her har en del af den nye træner 1 uddannelse klar. Der kommer mere info om fremtidige tiltag på dette område inden sæson start. Det nye hæfte bliver sendt ud når dette er færdigt.

Også de garvede trænere var på kursus. Allan Zanberg og Erik Nyblom fortalte om det arbejde der ligger i planlægge en sæson for landsholdsbryderne og kursisterne fik samme opgave. Også her var der positive tilbagemeldinger.

Dommerudvalgsformand Torben Stolten Thomsen havde tre S’er på programmet. Sikkerhed, Sundhed og Samarbejde. Derudover blev der præsenteret en ny dommer bog med alle nødvendige oplysninger til en både ny og erfaren dommer. Kanon initiativ, der varsler nye tider for dommergerningen i dansk brydning.

Listefører kurset blev desværre ikke til noget, da ingen ”nye” listefører kunne den dag.

Hos lederne blev der også plads til erfaringsudveksling. Denne gang med udgangspunkt i ”forældre i brydesporten”. Tre – fire forældre ledere fortalte deres historie om hvordan de var kommet ind i brydesporten, hvorfor de stadig var med, hvilke værdier der gjorde at det stadig var fedt at være med. Et tiltag vi agter at gentage ved kommende seminar.

Efter en virkelig god dag, samledes folket til banket og traditionen tro blev der fra værternes side disket op med lækker mad.

Debatten fortsatte aftenen ud og for nogen til den lyse morgen.

En anden tradition er kåringen af ”årets ungdomsklub” og denne titel tog værtsklubben sig af, tillykke med det, der følger en særskilt nyhed.

Fra udviklingsudvalget skal der lyde en stor tak til Hercules for et super værtskab på alle fronter, vi ser frem til næste år.

På udviklingsudvalgets vegne

Palle Nielsen


af Palle Nielsen - 04.06.2008