Generalforsamling i dommer og listeføreklubben

Der afholdes generalforsamling i dommer- og listeføreklubben lørdag den 27. September i forbindelse med sensommerseminaret i Kolding

Generalforsamlingen afholdes fra kl. 16.00 med følgende dagsorden

1. Valg af dirigent og referent

2. Optælling af stemmeberettigede

3. Formandens beretning

4. Den kommende sæson

5. Indkomne forslag

6. Valg

a. Henning Jensen – modtager genvalg

b. Suppleant Zeynel Lütfü – modtager genvalg

7. Evt.

Venlig hilsen

Torben Stolten Thomsen

tst@kifbrydning.dk


af Mads Bang Aaen - 31.08.2008