Danmarks Brydeforbund modtager 500.000,- kr. til integrationsprojekt for børn og unge

Kulturministeriet og Velfærdsministeriet sendte lige før juleferien Danmarks Brydeforbund en god jule og nytårsgave da de ­­ bevilgede 500.000,- kr. til forbundets integrationsprojekt der skal være med til at skabe relationer mellem danske og nydanske børn i alderen 9 til 12 år. Pengene kommer fra Puljen ”Idræt for vanskeligt stillede børn” under Kulturministeriet og Velfærdsministeriet og skal være med til at skabe kontakt mellem vanskeligt stillede nydanske og danske børn samt deres familier og danske brydeklubber.

Projektet strækker sig over 6 mdr. fra juli til og med december 2009. I Danmarks Brydeforbund håber man at kunne skabe gode idrætslige og personlige relationer mellem danske og nydanske børn i det idrætslige fællesskab som er brydesporten. Samt at gøre brydeklubbernes fællesskab til et mere tiltrækkende alternativ til evt. kriminelle fællesskaber. Målet er at 80 % af de startende gennemfører projektet og at 30 % af de startende efterfølgende fortsætter i klubberne som medlemmer på almindelige vilkår.

”Det er vores opfattelse at det er bedre at koncentrere sig om høj kvalitet for et mindre antal deltagere end at skyde med spredehagl i forhold til et større antal. Relationer tager tid at opbygge og der er grænser for hvor mange man kan relatere sig til. Denne målgruppe har større brug for støtte end andre børn, og vi skal give dem ens muligheder ved at behandle dem forskelligt. Kontakten skal være SÅ lang at der skabes mulighed for en ægte forståelse af hvad en dansk idrætsforening er,” udtaler udviklingsformand i Danmark Brydeforbund Morten Hansen. Som også udtaler at brydning er en MEGET stor sport i mange mellemøstlige lande hvorfor mange nydanske forældre fra deres hjemlande kender brydningens kultur og de værdier som kendetegner brydesporten.

En del af projektet bliver også at opleve den internationale elite på aller tætteste hånd, nemlig i forbindelse med VM i brydning der afvikles i Herning fra den 21. til den 27. september.

Presseansvarlig Mads Bang Aaen udtaler, ”Vi vil gerne skabe en synergieffekt mellem VM i Herning og det at få flere vanskeligt stillede unge ind i brydeverden, med denne bevillig fra Kulturministeriet og Velfærdsministeriet bliver mulighederne for at skabe denne synergi og succes endnu større. Brydning er en sport der i mange mellemøstlige lande spiller en langt større idrætslig rolle i samfundet end her hjemme, derfor tror vi på at vi har en mulighed for at komme i kontakt med en gruppe af unge og deres forældre der normalt er svære at nå for det danske foreningsliv”

Følgende klubber deltager i projektet: Herning Brydeklub, Hercules Odense, Frem Randers, BK Thor Nykøbing, Kolding IF og Thrott Åbyhøj.

I nærmeste fremtid kommer udviklingsudvalget med yderligere information om projektet. Se mere om projektet her.

Så du ikke DRs indslag om integrationsprojektet så se det her.

Ønskes yderlige kommentar kan følgende kontaktes:

Udviklingsformand i Danmark Brydeforbund, Morten Hansen 6075 0723

Presseansvarlig for VM i brydning 2009, Mads Bang Aaen 2897 7842

Læs mere på www.brydning.dk


af Mads Bang Aaen - 06.01.2009