Aflysning af VenneCup 2014

Kære Brydevenner

Vi har her 3 dage efter tilmeldingsfristen ikke nået 100 deltagere, selv om der faktisk er kommet tilmelding fra langt de fleste danske klubber, især de der plejer at bakke op om stævnet. Men da de fleste klubber stiller med et meget begrænset antal, bliver det "kun" til ca. 60 danske brydere, som vil rejse til Herning den 22.11.2014.

Da vi gerne vil give en god oplevelse til de der kommer, mener vi ikke, det vil være rigtigt at gennemføre med et så lavt antal. Vi havde i 2009 118 deltagere, og det var ikke sportsligt i orden.

Jeg håber ikke at antallet afspejler det generelle medlemstal i klubberne - og vil blot opfordre til at BrydeDanmark bakker op om de kommende stævner.

Vi kommer stærkt igen til næste år lørdag den 21 november 2015.

Med venlig hilsen
For Herning Brydeklub
Henrik Pajbjerg


af Else Kilgod - 13.11.2014