Positive forandringer starter med evnen til at undre sig

Vi skal omsætte vores undren og frustrationer til spørgsmål, og dermed kvalificere arbejdet med de strategiske spor, så der tages højde for klubbernes rammer og ressourcer. Torben Lindby bidrager til denne undren ved at reflektere over, hvordan vi opnår vækst og fremgang i dansk brydning 

Arbejdet med de strategiske spor varsler nye tider for dansk brydning. Det har medført mange meningsudvekslinger, hvilket er positivt, da det er evnen til at undre sig, der driver udviklingen. I det arbejde er møderne i Det nationale klubudviklingsnetværk centrale og jeg tror og håber, at vi i 2017 kan få held med at gennemføre de møder, vi kalendersætter.  Det er svært at være uenig i, at såvel rekruttering som fastholdelse er vejen frem for vores sport. I den proces er vi afhængige af klubbernes input, da det jer der vurderer, om I har rammer og ressourcer til at arbejde med sporerne i dagligdagen. 

Når vi fortsætter ad velkendte veje, skyldes det ofte tryghed. Men de strategiske spor giver os nu en mulighed for at vælge nye veje. Hvilken retning og hvordan vi når i mål, giver Torben Lindby her sit bidrag til.

Betragtninger om rekruttering og fastholdelse

af Torben Lindby, æresmedlem i Danmarks Brydeforbund

DB's bestyrelse besluttede på sit møde i Odense den 12. november, at REKRUTTERING, FASTHOLDELSE og TALENT-ELITE skal være overskrifterne over de kommende års udvikling af dansk brydning – de såkaldte strategiske spor.

Hvordan vi mere effektivt kan rekruttere og fastholde, skulle have været drøftet på netværksmødet i Kolding den 27. ds. Men det er blevet aflyst, og jeg vil derfor give mit besyv med her på brydning.dk.

Det er en ordentlig mundfuld, og jeg vil nøjes med at omtale 2 aspekter ved rekruttering og fastholdelse, som efter min mening er kolossalt vigtige.

For det første: Med udviklingskonsulent Ramis mellemkomst sættes der p.t. nogle ambitiøse og resursekrævende projekter i søen, og Rami og de respektive klubber har sikkert vurderet, at det på grundlag af en analyse af hver enkelt klubs situation her og nu er lige netop det, der skal til for at videreudvikle netop den klub.

(Torben Lindby til VM i Ungarn 2013. Foto: Privat)

Tiltagene får mig til at sige helt generelt: Hvis en klub beslutter sig for at satse stort på tilgang, må den forinden eller samtidig sikre sig, at den er rustet til at score gevinsten! Hvis projektet umiddelbart er vellykket, og der dukker 10-15 nye op til træning, så skal der ikke bare være en veloplagt leder, der hilser på og viser tilrette. Der skal også være et dygtigt og veloplagt trænerteam. Det er de nyes – og måske deres forældres - allerførste møde med vores lidt eksotiske sport. Så nu skal varen virkelig leveres, så de kommer igen!

Hertil kommer, at flere medlemmer betyder større aktivitet. Det bliver måske nødvendigt at dele et hold op i to, og snart skal der 3 biler af sted, når der er stævne, i stedet for 1 – for bare at nævne et par eksempler.

Der skal være ledere og trænere i klubben, der kan overkomme den øgede aktivitet, ellers smutter de nye hurtigt igen. Og i værste fald smutter også den leder eller træner, der i forvejen var hængt hårdt op, og som nu har fået nok.

For det andet: Trænerne og træningen.

I 1983 stod jeg for en undersøgelse af frafald i det daværende Jydsk Athlet-Union. Klubfolkene tilbagemeldte i alt 34 forskellige årsager til frafald i deres klubber. De blev sammen med kommentarer og løsningsforslag samlet som et debatoplæg i en pjece ”Derfor falder de fra – falder de fra hos jer?”, der så blev sendt ud til klubberne.

Godt 1/3 af de angivne årsager havde direkte med trænerne og træningen at gøre. Ingen enkeltfaktor er mere afgørende for, om bryderne har lyst til at blive ved eller dropper ud end træneren – hans personlighed og engagement, kvaliteten i hans træning og kvaliteten i hans samvær med bryderne.

Jeg vil derfor endnu engang anbefale, at DB kraftigt opprioriterer hele trænerområdet i det kommende udviklingsprojekt. 


af Rami Zouzou & Torben Lindby - Æresmedlem i Danmarks Brydeforbund - 27.11.2016