Lokalt nyt: Klubber berørt af lovændring om udlodning af spillemidler 

AK Frem må se frem til et år med 45.000 kroner mindre at drive brydeklub for. Årsagen skal findes i den ændrede lovgivning fra 2015, der har resulteret i at der ikke udbetales penge til foreninger, i form af udlodning af spillemidler.

Den hidtidige praksis med udbetaling af spillemidler erstattes med en midlertidig ordning, der efterlader mange foreninger i økonomisk usikkerhed, og i brydeklubben AK Frems tilfælde må der undværes omtrent 45.000 kroner bagudbetalt for 2015.

Henning Roed fra AK Frem henvendte sig til Skatteudvalget, der kom med nedenstående svar:

Udlodnings stop af midler fra Elite Gaming.

Mange foreninger i Danmark er berørt af Elite Gamings, udlodnings stop af midler.

Ak Frem er berørt og måske er der andre brydeklubber der ligeledes er berørt. Henning Roed, AK Frem, har sendt vedhæftede brev til alle folketingets idræts politiske og Skatte politiske ordføre, samt Skatte ministeren.

Henning har indtil videre modtaget følgende svar;
Kære Henning Roed
På Skatteudvalgets vegne takker jeg for dit brev af 8. januar 2016.
Din henvendelse er omdelt til udvalgets medlemmer til orientering. Udvalget kan ikke tage stilling i konkrete sager. Din henvendelse er omdelt som offentligt bilag i udvalget og kan læses på Folketingets hjemmeside (www.ft.dk), jf. SAU alm. del - bilag 81.
Udvalget har bedt skatteministeren om at kommentere din henvendelse. Du vil modtage kopi af ministerens kommentar når den foreligger.

Med venlig hilsen

Sherie del Prado Falding Sørensen
Kontorfuldmægtig
Uddannelses- og Forskningsudvalget

Danmarks Brydeforbund vender tilbage med nyt - enten fra Danmarks Idrætsforbund eller fra Skatteministeriets svar til AK Frem. 


af Michael Yde - 03.02.2016