Disse tre udviklingspotentialer skal fremme dansk brydning

Det nystiftede nationale klubudviklingsnetværk skal fremadrettet arbejde langsigtet med tre specifikke udviklingsområder

På opstartsmødet for det Nationale klubudviklingsnetværk d. 14. maj 2016, fik deltagerne mulighed for at arbejde i grupper, hvor de kunne debattere hvilke udfordringer og muligheder vi har i dansk brydning.

De fem arbejdsgrupper identificerede tre udviklingspotentialer:

  • Rekruttering og fastholdelse
  • Samarbejde og samarbejdskulturen – klubberne imellem og med kommunen
  • Storytelling – vi skal være bedre til at formidle brydningen som produkt

De tre udviklingspotentialer førte til en god drøftelse omkring initiativer til, hvordan man bedst understøttede dansk brydnings videre udvikling herunder oprettelse af forældregrupper, frivilligrepræsentanter, øget kursusaktivitet, bedre formidling øget turneringsaktiviteter herunder udvikling af alternative turneringskoncepter a la beach-wrestling, cage-wrestling o. lign.  

På den baggrund blev der opstillet fire indsatsområder, som det nationale klubudviklingsnetværk vil arbejde videre med i den kommende tid:

  1. Uddannelse og kurser for trænere, ledere og frivillige
  2. Klubudvikling og organisering
  3. Turnerings- og klubaktiviteter
  4. Kommunikation

Det næste skridt er, at udviklingskonsulent Rami Panduro Zouzou vil uddybe udfordringerne og indsatsområderne for derefter, sammen med klubberne, at opstille nogle succeskriterier, som vi sammen kan arbejde hen imod.


af Rami Zouzou - 19.05.2016