BK Viking laver projekt Idrætsmatematik med Frederikssund Kommune

Med økonomisk støtte på næsten 300.000 kroner fra bl.a. Kulturministeriet skal skolerne i Frederikssund Kommune samarbejde med idrætsforeningerne om at gøre børn bedre til matematik. BK Viking er en af de foreninger

Projektet hedder Idrætsmatematik og har som målsætning at styrke den matematiske forståelse og indlæring gennem udøvelse af specifikke sportsgrene- herunder brydning. BK Viking skal derfor sammen med 4 andre foreninger, bl.a. Taekwondo, samarbejde med matematik- og idrætslærere, om at udvikle forskellige alternative læringsforløb for eleverne, som ikke alene arbejder med deres faglighed, men også arbejder aktivt med at styrke de sociale spilleregler eleverne i mellem.

Fysisk aktivitet er en vigtig forudsætning for den fysiske, psykiske og sociale udvikling af børn og unge. Ifølge hjerneforsker Kjeld Fredens er bevægelse og handling så fundamental for børn, at man kan sige, at børn tænker med kroppen.

Som det fremgår af videoen, er der i brydetræningen rig mulighed for at løbe, rulle, hoppe, bære og kaste, hvilket bidrager til motorisk, der styrker børnenes forhold til egen krop, og dermed giver gode forudsætninger for at spille sammen med det miljø, de lever i.

Der er tale om et spændende, tværsektorielt samarbejde, hvor kommune og foreningslivet fungerer som ligeværdige partnere i en idé - og samskabelsesproces, hvor man sammen kan udvikle erfaringer, der kan blive delt med resten af landet.

(Lise Hjortsøe fra Frederikssund Kommune og John Lillienskjold fra BK Viking. Foto: Privat)

Mens vi glæder os til at følge udviklingen i det nye samarbejde samt elevernes fysiske og faglige progression, håber vi da også, at projektet vil øge interessen for brydesporten. Nu bliver der desværre ikke uddelt nobelpris i matematik, men derimod i økonomi. Bliver nobelsprisen i økonomi engang tildelt en bryder fra BK Viking? Hvis der sidder nogen derude, der syntes det kunne være dejligt, engang at lade sig hylde i Stockholm på Alfred Nobels dødsdag den 10. december så husk, at forudsætningerne for succes på rejsen starter i brydeklubben.


af Rami Zouzou - 16.09.2016