Bliver brydning udviklingsidrætsgren i Ballerup?

Dansk brydning rykker for alvor i disse dage. Ballerup er eliteidrætskommune, og de overvejer i disse dage at indstille AK Dan som kommunens næste samarbejdsklub!

Sportschef Thor Hyllegaard og Elitekoordinator Peter Bøgelund fra Ballerup Kommune har i den seneste tid været i dialog om brydesportens potentialer og muligheder. Baggrunden for dialogen var, at Ballerup Kommune er i forhandlinger med Team Danmark om forlængelse af elitesamarbejdet. Som en del af denne proces, overvejes brydesporten som en mulig udviklingssportsgren, da brydesporten ifølge Peter Bøgelund rummer et uforløst potentiale, som med den rette støtte og opbakning kan blive indfriet. 

AK Dan og udviklingskonsulent Rami Panduro Zouzou afholdt derfor møde på Ballerup Rådhus, hvor Elitekoordinator Peter Bøgelund gjorde rede for perspektiverne i samarbejdet.

(Repræsentanter fra AK Dan, Ballerup Kommune og Danmarks Brydeforbund til møde på Ballerup Rådhus. Foto: Privat)

Samarbejdet involverer disse fokusområder

•Klubudvikling og klubanalyse

•Udvikling af gode rammer for træningsudfoldelse

•Kompetenceløft til trænere og frivillige

•Etablering af idrætsskoler og efteruddannelse af lærerne i aldersrelateret træningskoncept (ATK)

•Etablering af samarbejde med lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner og boligområder

•Støtte til rekruttering, fastholdelse og udvikling

Samarbejdet strækker sig over en 4-årig periode, og sker i tæt samarbejde mellem Ballerup Kommune, AK Dan og Danmarks Brydeforbund, som i sidste ende skal godkende samarbejdet.

Martin og Kenneth, der er trænere i AK Dan, var i hvert fald begejstrede for endelig at få mulighed for at indgå i et formaliseret og struktureret udviklingsforløb med Ballerup Kommune. Der hersker ingen tvivl om, at aftalen kan danne præcedens for lignende aftaler rundt om i landet. Således kan andre brydeklubber drage nytte af de synergieffekter samarbejdet kommer til at kaste af sig.


af Rami Zouzou - 08.09.2016