Dagsorden til næste bestyrelsesmøde

Bestyrelsen afholder sit næste møde lørdag d. 2. juni 2018 i Odense. Læs dagsordenen her.

Ideseminar og Repræsentantskabsmøde

Senere samme dag afholdes det årlige Ideseminar samt Repræsentantskabsmøde. Bemærk at vi i år afholdes Ideseminaret et andet sted i Odense, desuden starter vi lidt senere på dagen. Læs mere i forbundets kalender.


af Danmarks Brydeforbund - 26.05.2018