Referat fra budgetmødet

Nu kan du se Danmarks Brydeforbunds budget for 2020

Referatet fra budgetmødet samt budgettet for 2020 kan læses nedenfor.

Du kan se de øvrige referater fra Danmarks Brydeforbund her på hjemmesiden. Klik på "Om Brydning" i toppen af hjemmesiden og klik dernæst på "Referater" i menuen i venstre side.

Referat og budget for 2020.

Skattefri godtgørelse til dommere

Der har været tvivl om taksterne for hhv. dommere og dommerkandidaterne. Vi kan således gøre opmærksom på at dommere modtager DKK 500 og dommerkandidater modtager DKK 300 pr. dag. Endvidere modtager vores UWW dommere DKK 500 per rejsedag til internationale mesterskaber, hvor de er udsendt af Danmarks Brydeforbund.


af Michael Yde - 19.11.2019