Varsling af Repræsentantskabsmøde

Danmarks Brydeforbund gør opmærksom på at der afholdes årsmøde i maj måned

Der afholdes Repræsentantskabsmøde lørdag d. 25/5-19 kl. 13.00 i Odense.

Forslag der ønskes behandlet, skal være Danmarks Brydeforbund i hænde via e-mail: info@brydning.dk, senest 4 uger før afholdelsen af årsmødet.

Som noget nyt afholdes der ikke Ideseminar samme dag, så dagen starter med indskrivning samt spisning kl. 12.00.

Print 'Varsling af årsmøde 2019' her.

Vel mødt

Tilmelding

Læs mere i forbundets kalender her.


af Danmarks Brydeforbund - 14.02.2019