DB sadler om (del 2)

I forbindelse med weekendens r-møde, blev fremtidens virke sat til debat..

Som bekendtgjort den 23.4.2019, ønsker DB’s bestyrelse at sadle om ifht. de indsatsområder der skal drive os mod vores ønskede mål om tilgang. Efter i nogen tid at have vendt og drejet evalueringen af vores strategiske spor, blev det mere og mere klart at det synes urealistisk at nå målene med de indsatsområder vi havde sat os for. Derfor måtte vi desværre tage afsked med Rami, da vi ønsker en anden profil, men vi vil endnu en gang takke Rami for hans energiske indsats. Den fremadrettede indsats skal koncentreres til færre, men mere koncentrerede indsatsområder.

I det fremadrettede arbejde, med en ny konsulent i front, ønsker vi at koncentrere arbejdet med følgende punkter:

  1. At give nødstedte og lukningstruede klubber udvidet konsulenthjælp.
  1. Etablere nye klubber.
  1. Etablere nye brydeklubber i flerstrenget foreninger, eller som underafdelinger i gymnastik foreninger (Sindal) i samarbejde med GYM Danmark og evt. GYM DGI.
  1. Etablere nye satellitklubber.
  1. fristil – Potentialet for fristil skal opsøges og kultiveres og i samme øje med skal potentialet for pigebrydning også opdyrkes.

Det betyder samtidig at der overgår flere opgaver til vores driftsleder Michael, hvorved han kommer til at arbejde lidt mere for forbundet fremadrettet.

Vi forventer at ansætte vores nye konsulent pr. d. 1. oktober 2019. Ansættelsesproceduren kommer til at foregå i tæt samarbejde med DIF. Ansættelsesudvalget vil bestå af formand, Palle Nielsen, næstformand Søren Hyllegaard, begge fra Danmarks Brydeforbund. DIF vil blive repræsenteret ved IKCs faglig leder Helge Mogensen, vores DIF konsulent Liselotte Byrnak og vores tidligere DIF konsulent, Søren Sejer Skaastrup.


af Palle Nielsen, Danmarks Brydeforbund - 30.05.2019