DIF og DGI’s coronahjælpepulje er åben igen

DIF og DGI’s coronahjælpepulje er igen åben for ansøgninger, da der er kommet flere millioner i puljen. Midlerne kan også søges af de foreninger, som tidligere har søgt og fået midler fra puljen.

Her er der lidt information om muligheden for at søge tilskud fra DIF/DGI’s Coronapulje. Det gælder både klubber, der ikke tidligere har ansøgt DIF/DGI’s Coronapulje, og for klubber der allerede har søgt og fået/ikke fået tidligere. Jeres klub kan derfor godt ”genansøge” om midler, så længe i ikke har fået tildelt tilskud til samme projekt tidligere.

Puljen på 76 mio. kroner kan søges for tab helt tilbage fra de første coronarestriktioner blev indført i marts og frem til den 31. december 2020. I denne tredje ansøgningsrunde kan der søges fra mandag 12. oktober frem til fredag den 30. oktober klokken 12.00 (men med anbefaling om at søge senest den 28. oktober, for at nå at få ansøgningen igennem systemet).

Du kan eksempelvis søge støtte til

 • Tabte indtægter fra aflyst stævne (F.eks. KIF brydelejr, Heros Julebal mv.)
 • Tabte indtægter fra frivilligindsats til aflyste arrangementer (F.eks. koncerter, markeder mv.)
 • Ikke dækkede tab på aflysninger fra ansøgning i sidste runder
 • Fald i nettomedlemsindtægter pga. Coronarelaterede udmeldinger eller kontingentopkrævning i perioden, hvor vi ikke havde aktiviteter
 • Tabte sponsorindtægter

Sådan søger du

Du søger ved at logge ind på ansøgningsplatformen. Her skal den ansøgende forening indtaste:

 • Ansøgningsbeløb.
 • Baggrund for ansøgningen (maks. 2.000 tegn).
 • Information om foreningens økonomi:
  • Foreningens omsætning i 2019.
  • Foreningens resultat i 2019.
  • Aktuel egenkapital i foreningen.
  • Forventet resultat i 2020.
 • Information om allerede modtaget kompensation i foreningen.
 • Budgetlinjer til uddybning af ansøgningsbeløb.
  • Mulighed for upload af relevante bilag.
 • Tro- og love-erklæring på, at oplysningerne i ansøgningen er korrekte, samt at idrætsforeningen ikke ansøger om tilskud til dækning af udgifter/tabte indtægter, der er dækket på anden vis.

Alle foreninger for direkte besked om puljens åbning via CFR (Centralt ForeningsRegister / www.medlemstal.dk ). Du kan læse mere om retningslinjer, ansøgningsprocedure og få svar på de oftest stillede spørgsmål på adressen dif.dk/stotte

Har du brug for hjælp? 

Hvis du har behov for hjælp til sparring omkring ansøgningen eller hjælp til den krævede dokumentation, så tag kontakt til vores Udviklingskonsulent.

Du kan downloade vores ansøgningsguide her.


af Danmarks Brydeforbund - 17.10.2020