John Højgaard skal skyde nyt sponsorkoncept igang

Vi har for nyligt engageret John Højgaard som Sponsoransvarlig for Danmarks Brydeforbund

Vi i Danmarks Brydeforbund vil skyde vores nye sponsorkoncept godt i gang med John Højgaard som Sponsoransvarlig. Vores formand Palle Nielsen omtaler setuppet som "en helt unik mulighed for Danmarks Brydeforbund. Johns profesionelle baggrund taler for sig selv. Hans passion for brydesporten smitter og giver os allesammen energi til mere. Vi håber at det kan materialisere sig til erhvervslivet vil bidrage økonomisk til vores virke. Jeg glæder mig til samarbejdet!" 

John Højgaard er 51 år gammel og har arbejdet med salg og markedsføring i over 30 år. Han er en stor brydefan, og hans søn er naturligvis også bryder. John ser frem til opgaven med at få dansk brydning sat på landkortet i forbindelse med sponsoraftaler, og han håber i den forbindelse på stor opbakning fra brydeklubberne.

Vi har brug for jeres hjælp - og det vil lønne sig for din brydeklub

Bestyrelsen i Danmarks Brydeforbund har besluttet at brydeklubberne skal medinddrages i sponsorjagten. Med en incitamentsstruktur hvor brydeklubberne modtager 10% af sponsoratets værdi, håber vi at klubberne vil deltage ved at sprede budskabet om muligheden for at sponsere brydesporten i Danmark. Det er udarbejdet foldere som kan rekvireres hos John. Her kan du se introbrevet og selve sponsorfolderen.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedr. sponsorater til forbundet, så er du velkommen til både at skrive og ringe til John.

Sponsoransvarlig
John Højgaard

Mobil: +45 25 74 21 14
Mail: jh@brydning.dk


af Michael Yde - 01.10.2020