Skal du modtage penge fra Danmarks Brydeforbund? 

Udbetaling af skattefri godtgørelse til forbundets frivillige

Alle forbundets frivillige som er berettiget til at modtage befordringsgodtgørelse, dommerbetaling mv. skal benytte denne blanket. Den udfyldte blanket skal sendes til info@brydning.dk. Man må påregne at der er en vis ekspeditionstid.

Nyeste takster og regler 

På SKATs hjemmeside findes de nuværende takster for skattefri udbetaling til ulønnede frivillige.