Jubilæumsgave

Ved brydeklubbernes jubilæer skænkes klubben en jubilæumsgave af Danmarks Brydeforbund. På denne side kan du læse hvad gaven indebærer.

Brydeklubberne som fejrer jubilæum skænkes en gave af Danmarks Brydeforbund, der giver gratis deltagelse til de nedenstående aktiviteter.

Klubben modtager i den efterfølgende sæson fri deltagelse til følgende aktiviteter afholdt af Danmarks Brydeforbund:

  • Trænerkurser
  • Dommerkurser
  • Lederkurser
  • Ideseminar & Repræsentantskabsmøde
  • Træningssamlinger for Udviklingstruppen

Sådan tilmelder du dig

Tilmelding til de ovenstående aktiviteter skal ske indenfor tidsfristen ved tilmelding via e-mail til info@brydning.dk. (Husk at gøre opmærksom på at der er tale om anvendelse af jubilæumsgave).

Jubilæumsgaven omfatter ikke eliteaktiviteter eller træner-/lederkurser der afholdes af DIF eller andre specialforbund. Bemærk at gaven udelukkende omfatter de ydelser der er inkluderet i deltagergebyret og ikke bl.a. transportomkostninger.

Jubilarer:

2019: AIR.

2020: Brydeklubben Thrott, Nakskov Brydeklub.

2021: AK DAN.