Jubilæumsgave

Ved brydeklubbernes jubilæer skænkes klubben en jubilæumsgave af Danmarks Brydeforbund. På denne side kan du læse hvad gaven indebærer.

Brydeklubberne som fejrer jubilæum skænkes en gave af Danmarks Brydeforbund, der giver gratis deltagelse til de nedenstående aktiviteter.

Klubben modtager i den efterfølgende sæson fri deltagelse til følgende aktiviteter afholdt af Danmarks Brydeforbund:

  • Trænerkurser
  • Dommerkurser
  • Lederkurser
  • Ideseminar & Repræsentantskabsmøde
  • Træningssamlinger for Udviklingstruppen

Tilmelding til de ovenstående aktiviteter skal ske som beskrevet i invitationen. (Husk at gøre opmærksom på jubilæumsgaven).

Jubilæumsgaven omfatter ikke eliteaktiviteter eller træner-/lederkurser der afholdes af DIF eller andre Specialforbund. Bemærk at gaven udelukkende omfatter deltagergebyret og ikke transportomkostninger.

Jubilarer:

2019-2020: AIR.

2020-2021: Brydeklubben Thrott, Nakskov Brydeklub.