Klubudviklingsnetværk

Udvikling og forandring skabes af mennesker. Fine teorier og diverse succeskriterier er intet værd, hvis ikke de danske brydeklubber kan se mening og nødvendighed med udviklingen!

Klubudviklingsnetværket er et forum, hvor klubberne driver udviklingen i dansk brydning, så de ikke kun forstår nødvendigheden af udvikling, men også føler, målsætningerne giver mening.

Som udviklingskonsulent er det min fornemmeste rolle at understøtte udviklingsarbejdet, sætte nogle rammer og bidrage med relevant viden om, hvordan vi udvikler det frivillige foreningsarbejde og styrker samarbejdet med skoler, kommuner, erhvervsliv og interesseorganisationer. Men det er klubberne og de personer, der er aktive deri, der skal bruge værktøjerne og omsætte dem i praksis. Derfor er jeg også glad for den store tilslutning, der har været til netværket, da vi derigennem kan skabe et fælles fundament for de forandringer vi gerne vil skabe baseret på erfaring og tillid.

Klubudviklingsnetværket vil årligt afholde fire seminarer, hvor vi udover at drøfte konkrete initiativer, vil arbejde med:

  • Behovsafdækning
  • Personlig motivation og drivkræfter, der understøtter forandring
  • Nedbrydning af barrierer for klubbernes evne til at implementere forandringen
  • Forankring
  • Konkrete udviklingsværktøjer
  • Samarbejdspotentialer

Ingen klubber er ens. Geografi, medlemmer, organisering og mange andre faktorer influerer klubbernes arbejde. Det er derfor vigtigt, at de danske brydeklubber føler sig som projektledere for deres egen udvikling, og bruger klubudviklingsnetværket aktivt til at få støtte i arbejdet med at forene tid, ressourcer og indhold i arbejdet med at udvikle danske brydeklubber til at foreninger, der ikke bare kan tiltrække og fastholde nye medlemmer men også kendetegnes ved steder, hvor frivillighed, kammeratskab,  og personlig udvikling trives.      

Her er et initiativ til alle dem, der vil gøre en forskel for deres brydeklub!

Man behøver ikke selv at være aktiv frivillig i dag - det vigtigste er lysten til at bidrage til brydeklubbernes udvikling i arbejdet med, at tiltrække og fastholde børn og unge i dansk brydning samt at understøtte det frivillige arbejde.

I klubudviklingsnetværket er alle velkomne. Uanset om du er forælder, dommer, bestyrelsesmedlem, ildsjæl eller noget helt fjerde!

Udviklingskonsulenten har ordet..

I det kommende udviklingsarbejde skal vi sammen fokusere på, hvordan vi kan styrke brydesporten, udvide staben af frivillige ildsjæle samt hjælpe klubberne i deres store arbejde med at skabe positiv opmærksomhed omkring brydning.

Trænerrepræsentanterne skal understøtte brydeklubberne i at hverve nye medlemmer og udvikle deres klubber, så de bliver et attraktivt alternativ til de mange fritidstilbud der efterhånden eksisterer.    

Jeg håber derfor, at rigtig mange vil engagere sig i det kommende udviklingsarbejde. Det er ikke nødvendigvis et krav, at man har en baggrund som bryder endsige kender til brydesporten. Engagement og en vilje til at udvikle gode og sunde fritidstilbud til børn og voksne er nøglen. Det er kun forfriskende, om man kan tilbyde et anderledes perspektiv på brydesportens videre udvikling.

Kontakt udviklingskonsulenten

Du er altid velkommen til at skrive en e-mail eller ringe til vores udviklingskonsulent

Læs mere om Danmarks Brydeforbunds udviklingskonsulent

Udviklingskonsulent
Rami Panduro Zouzou

Mobil: +45 22 52 22 80
Mail: rpz@brydning.dk