ATK nyhedsbrev mm

ATK Team Nyhedsbrev    

                                                                                                                                                                                                        

Brydning bryder grænser, mere end bare en sport


Kære brydevenner

Vi nærmer os muligheden for at tage/gå til teknikmærke prøve.
Her lidt info fra ATK Teamet!

ATK og teknikmærkeprøver


Sted og tid for de næste prøver:

AIR tirsdag den 9. december fra kl. 18 til 20

Thrott
torsdag den 11. december fra kl. 18 til 20

Herning mandag den 15. december fra kl. 18 til 20

BK Thor N tirsdag den 16. december fra kl. 18 til 20

Sådan foregår teknikmærkeprøven:

Klubberne skal tilmelde til prøverne med bryderens fulde navn og hvis muligt licens nummer.
OBS:
Du skal have indløst Startlicens for at tage DB’s teknikmærker, og det skal medbringes til selve prøven!
På foranledning af ATK Teamet har bestyrelsen truffet afgørelse om, at brydere fremadrettet skal indløse og fremvise startlicens forud for deltagelse til teknikmærkeprøverne. Dette gør sig gældende for alle teknikmærkeprøver.
Der har gennem de senere år været et fald i antallet af udstedelse af startlicenser. Vi har konstateret at brydere har stillet op til både stævner og mesterskaber uden Startlicens. Det skal der strammes op på, da det selvsagt betyder faldende indtægt og ikke mindst devaluerer betydningen af Startlicensen.
Startlicensen vil blive påført et klistermærke som synliggør det teknikmærke som er bestået.

Se eksempel på klistermærker


Tilmelding til teknikmærkeprøverne skal laves i det skema, som svarer til det mærke som skal tages.

Link til tilmeldingsskemaer Motorik Bronze Sølv Guld

Tilmeldingsskemaet sendes til Thor Hyllegaard senest to dage før prøverne.

Klubbens trænere varmer bryderne op og sætter dem ind i hvad de går ind til.

Bryderne bliver eksamineret af ATK Teamet, der sikrer kvalitet og ensartethed.

Tilmeldingsskemaet, fungerer også som afkrydsningsskema, hvor ikke-beståede øvelser er afkrydset. Dette skema får klubtræneren med hjem efter prøven.
Der gives op til tre chancer for at bestå en øvelse. Selvom en udført øvelse ikke kan godkendes forsætter prøven, og de resterende øvelser gennemføres.
Efter at have bestået eksempelvis Bronzemærket, må bryderen gerne deltage i prøven til Sølvmærket samme dag.
ATK teamet sætter tid af efter prøven til at samle op og berette om det generelle indtryk – ikke til personlig sparring. Trænere opfordres til at deltage her og bruge dette som en spørgetime.

De der ar bestået teknikmærkerne, får disse overrakt umiddelbart efter prøverne.

De nye teknikmærkehæfter er færdige og deles ud ved de kommende stævner, og kan desuden downloades fra DB’s hjemmeside.

Link til teknikmærkehæfter MOTORIK BRONZE SØLV GULD

Link til regulativ for teknikmærker Regulativ

ATK og træneruddannelse


Der har været planlagt to ATK trænerkurser samt et STEG 3 trænerkursus i efteråret. På trods af, at det ene ATK trænerkursus blev aflyst pga. for få tilmeldte, så har hele 29 kursister modtaget undervisning på mellemhøjt plan.

ATK Teamet tilretter løbende kursustilbuddet efter klubbernes behov samt efter den feedback vi modtager fra kursusdeltagerne, samt fra de trænere der ikke deltog. Endvidere tilpasses kurserne også ud fra praktiske aspekter, så som at kursusdeltagerne i indeværende år har spændt meget bredt – alt fra trænere fra andre idrætter end brydning – til brydetrænere med over ti års erfaring.

For at imødekomme klubbernes behov samt de begrænsninger, der ligger i at være et lille idrætsforbund, så vil det kommende kursusudbud være tilrettelagt således at det matcher (og deler navn med) de fire teknikmærker.

Vi i Danmarks Brydeforbund vil endnu en gang opfordre alle trænere til at deltage i kursusudbuddet i det kommende år.

Husk det gratis onlinekursus: ”Idrætsskader – Nej tak!” har sidste tilmeldingsfrist d. 1/12-2014.

Brydesportens aldersrelaterede træningskoncept udkommer som gratis E-bog


Vi håber på at kunne gøre bogen nemmere tilgængelig for alle, der har med dansk brydning at gøre, dette være såvel forældre som tidligere brydere. Endvidere har der været en positiv efterspørgsel omkring bogen fra skolevæsenet, og her har en e-bog absolut været efterspurgt.

Der er ikke planlagt flere genoptryk af BRAT bogen på nuværende tidspunkt.

Link til e-bog HER

ATK mm

Landstrænerteamet udvikler træningspas (med tekst og video) til de fire teknikmærker med opvarmning og øvelser, der giver en træning, som kommer rundt om de øvelser der skal udføres for at bestå teknikmærkerne.
Disse forventes klar til januar 2015.
Landstrænerteamet vil gerne opfordre specielt trænerne til at komme mere ud af busken, og få snakket med dem om teknikmærkerne og aldersrelateret træning generelt.


Med venlig hilsen ATK Teamet:
Szymon Kogut, Håkan Nyblom, Thor Hyllegaard, Michael Yde og Palle Nielsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


af Else Kilgod - 13.11.2014