Den strategiske brydningsproces er kastet i gang

Lørdag den 8. oktober gennemgik DIF og DB brydesportens styrker, udviklingspotentialer, muligheder og opmærksomhedspunkter. Arbejdet var det første skridt mod udvælgelsen af de strategiske spor

Under ledelse af Forbundskonsulent Søren Seier var Palle Nielsen, Erik Nyblom, Esben Fonnesbek, Michael Yde og Rami Zouzou sat på hårdt arbejde. De skulle med udgangspunkt i DIFs forbundsanalyse, nå til enighed omkring en række temaer, som med udgangen af 2016 skal udgøre de strategiske spor, som forhåbentlig bidrager til at udvikle brydesporten i Danmark.

(Der brainstormes til SUMOanalysen. Foto: DB)

Med udgangspunkt i Forbundsanalysen blev følgende 5 emner gennemgået:

  • Medlemmer
  • Organisation
  • Økonomi
  • Frivillighed
  • Talent og elite

Selvom holdningerne var mange, stod det stod hurtigt klart, at man var i et rum med nogle folk, som virkelig brænder for at udvikle vores sport. Selvom emnerne var brede og udviklingsperspektiverne mangfoldige, lykkedes at få nedbrudt de 5 overskrifter til en række arbejdstitler, som udviklingskonsulent Rami Panduro Zouzou nu går i gang med at forsøge at formulere til strategiske spor, som så skal forelægges hhv. DIF og DBs bestyrelse i begyndelsen af november måned. 

De kommende møder i det nationale klubudviklingsnetværk vil derfor også været præget af arbejdet med de strategiske spor, så hele det danske brydeland får mulighed for at blive inkluderet i det strategiske arbejde.

Kom og hør mere om det kommende strategiske arbejde

Klubudviklingsnetværket mødes hele to gange i november. Så kom og hør mere om det kommende strategiske arbejde med at udvikle brydesporten. Første gang klubudviklingsnetværket mødes er d. 13. november på Hotel Scandic i Odense. Klubudviklingsnetværkets fjerde og sidste arrangement i år, er d. 27. november i Kolding. Skriv gerne begge dage i kalenderen!


af Rami Zouzou - 10.10.2016