AK Frem skal lave inklusion med Randers Kommune

Randers Kommune bevilliger 70.000 kroner til inklusionsprojekt i samarbejde med AK Frem

Grænser skal brydes i AK Frems lokaler. På vegne af AK Frem udarbejdede udviklingskonsulent Rami Zouzou en ansøgning til Randers Kommunes udviklingspulje til projektet ”Bryd med Grænsen”. Det er der kommet kr.70.000 ud af.

(Det store hold i AK Frem. Foto: Peter Friis Lund)

Der er tale om et tværsektorielt inklusionsprojekt, der i tæt samarbejde med skoler og øvrige forvaltninger i Randers Kommune skal uddanne frivillige og udvikle inklusionsværktøjer i forhold til udsatte grupper. På sigt skal der skabes en fælles foreningskultur i brydeklubben på tværs af fysiske, sociale og kulturelle barrierer. Simultant understøttes de spirende talenter, der allerede er en del af AK Frem, men som grundet socio- sociale forhold er vanskelige at fastholde og dermed videreudvikle.

”Jeg forventer mig meget af projektet og vil have særligt fokus på implementeringsfasen, så de fine ord i ansøgningen, følges op af konkrete handlinger og målopfyldelse” udtaler Rami Zouzou. 

”Derfor vil vi snarest sætte os sammen, for at planlægge det videre forløb, og sikre overensstemmelse mellem succeskriterierne, rammer og ressourcer”.


af Danmarks Brydeforbund - 18.11.2016