Dagsorden til årets budgetmøde i Danmarks Brydeforbund

Dette års budgetmøde i Danmarks Brydeforbund afholdes d. 12. november i Odense. Mødets dagsorden kan læses her.

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde kan læses her

Vidste du at...

På budgetmødet beslutter bestyrelsen i Danmarks Brydeforbund, hvilke strategiske spor som vores udviklingsarbejde skal forme sig efter de kommende fire år?

Det nationale klubudviklingsnetværk mødes for sidste gang i år d. 27. november, og her kan du komme og høre mere om de nye strategiske spor.


af Danmarks Brydeforbund - 05.11.2016