Nyt fra Nordic Wrestling Association

I starten af november samledes Nordic Wrestling Association - en sammenslutning bestående af brydeforbundene i de nordiske lande, samt Estland, Letland og Litauen

I Nordic Wrestling Association holder vi møde to gange årligt for at styrke samarbejde landene imellem, finde fælles fodslag der hvor det er muligt og stå stærkest muligt overfor United World Wrestling. Vi mødes altid i forbindelse med NM senior og ca. et halvt år senere. Forbundene er repræsenteret ved beslutningsdygtige folk, såsom formænd, næstformænd, sportschefer og generalsekretærer. Mødet uden for mesterskabet holdes tæt ved den nationale lufthavn således det er muligt at nå frem og hjem igen samme dag.

Det er ganske spændende at få sidste nyt og mulighed for inspiration fra de andre forbund. Der er lavet en fælles kalender så sportschefer og landstrænere har overblik over de nationale mesterskaber og internationale seniorstævner. Vi bestræber os på at bakke op om mindst et internationalt seniorstævne hos hinanden hvert år.

(Deltagerne til årets andet møde i Nordic Wrestling Association. Foto: Danmarks Brydeforbund)

International indflydelse fyldte meget på mødet 

Den finske formand, Jukka Ruahala er i dag vicepræsident i UWW Europe. Jukka har en ledende position i den Finske Olympiske Komité. Dette bliver meget krævende de næste år og dermed trækker han sig fra UWW Europe ved valget næste år i forbindelse med EM i Serbien, i maj 2017. Der var stor enighed om at vi skal være repræsenteret her. Det kan være vejen for en nordisk repræsentant ind i UWW bureauet. Pilen pegede entydigt på Erik Nyblom. Erik leder Nordic Wrestling Association og har rigtig mange års international erfaring. Dem der kender ham ved at han ikke har problemer med at åbne munden. Han sætter sig ind i tingene, er udviklingsorienteret, og vant med målsætninger og implementering. UWW består af mange forskellige kommissioner. Vi fandt også kandidater til en del af dem. Næste møde afholdes i forbindelse med NM senior i Litauen d. 9. juni 2017. 

Læs referatet fra mødet her.


af Palle Nielsen - 24.11.2016