Kommunalt partnerskab skal udvikle AK Frem

AK Frem arbejder på at lande en samarbejdsaftale med Randers Kommune med henblik på at styrke klubbens rammer og ressourcer

En række møder mellem Randers Kommune, AK Frem og udviklingskonsulent Rami Panduro Zouzou er snublende tæt på at bære frugt i form af et tværsektorielt samarbejdsprojekt involverende kommune, skoler, boligområde og AK Frem.

Projektet har til formål at bistå AK Frem i at udvikle værktøjer, der ikke bare skal styrke klubbens evne til at tiltrække nye medlemmer, men i lige så høj grad uddanne de frivillige til at fastholde medlemmerne samt udvikle klubkulturen under nogle nye rammer og vilkår.

(Repræsentanter fra AK Frem ledsaget af Udviklingskonsulent Rami Zouzou, til møde med Randers Kommune. Foto: Privat)

Som en del af aftalen indgår støtte til startpenge og udstyr til de medlemmer, som er udfordret på økonomien. Som en helt central del af aftalen indgår en kommunalt støttet mentorordning, hvor klubbens trænere, Peter og Nicklas, vil få tildelt en helt særlig mentorfunktion overfor medlemmer med særlige udfordringer eller potentialer, hvor det måske kræver en særskilt indsats at få disse potentialer indfriet.

Projektets styrke er helhedsperspektivet, hvor AK Frem kan trække på en lang række parter i deres rekrutterings- og fastholdelsesarbejde. Ydermere er der også store forventninger til mentordelen, da den ikke bare vil bidrage til at udvikle klubbens trænere men også tage noget af presset fra de øvrige frivillige i foreningen, hvilket samlet set vil styrke klubbens ressourcekapacitet.

Projektet forventes opstartet ultimo november.

Rami Panduro Zouzou samarbejder lige nu med Peter og Nicklas fra AK Frem og Elitechef Morten Arvidson og Breddekonsulent Jesper Jakobsen fra Randers Kommune om at få de administrative formaliteter forhandlet på plads.


af Danmarks Brydeforbund - 04.09.2016