Vi har fået et nyt trænernetværk og du skal med!

Det nye trænernetværk er for trænere, der ønsker at dygtiggøre sig og søge ny viden

Med det nye trænernetværk ønsker Danmarks Brydeforbund at etablere en åben gruppe, der skal virke som et netværk for de brydetrænere, der ønsker at dygtiggøre sig og søge inspiration. Vi forventer at det nye netværk vil mødes 4-6 gange årligt. Det vil bl.a. ske i forbindelse med Udviklingstruppens træningssamlinger, hvor der vil være oplæg, workshops og diskussioner om træningen og udviklingen af aldersgruppen primært puslinge- og drenge-/pigebrydere. Overordnet set vil Vi sammen arbejde mod et fælles mål om at øge alle danske brydetræneres kompetencer overordnet. 

Der vil være stort fokus på at gøre tingene konkrete, så alle trænere tager noget nyt med hjem hver gang! Tovholderen på dagen er Jesper Kierkegaard fra bl.a. Danmarks Brydeforbunds bestyrelse og ATK trænerteamet.

Målgruppe:

Brydetrænere der træner puslinge- og drenge-/pigebrydere, og har et ønske om at dygtiggøre sig og blive inspireret af andre. Dog ønsker vi også deltagelse fra erfarne trænere der holder pause, eller træner fx ungdomsbrydere for tiden.

Vi vil have at DU kommer med næste gang!

Kom med næste gang trænernetværket samles. Det bliver lørdag d. 7. november 2020 i Odense, ifm. Udviklingstruppens træningssamling. Det er gratis at deltage, og klubben kan søge om at få refunderet transportomkostningerne hos kommunen.

Du tilmelder dig ved at sende en mail til info@brydning.dk med navn og klub. Tilmeldingsfristen er d. 2/11.

Program for dagen

12:30                Ankomst og frokost

13:00                Hvordan ser ”Den Perfekte Drengebryder” ud? – Diskussion og sparring om teknik, fysik, koordination og motoriske færdigheder.

14:00                Oplæg og debat om tekniktræning og indlæringsmetoder og -strategier.

15:00                Casestudy: Hvordan trænes og udvikles en essentiel teknik/færdighed gennem en træningsperiode. (Med udgangspunkt i en teknik/færdighed fra tidligere)

16:00                Pause

16:30                Træningspas for Udviklingstruppen (Trænerne overværer passet og opfordres til at være aktiv og hjælpe truppens deltagere)

18:00                Aftensmad + hang out med erfaringsudveksling og evaluering


af Danmarks Brydeforbund - 18.10.2020