Lempelser i definitioner omkring forsamlingsforbuddet

I løbet af de sidste par uger er der kommet et par nye bekendtgørelser og nye fortolkninger af forsamlingsforbuddet, som har betydning for, hvordan vi kan agere i idrætten.

DIF har de forgangne uger presset myndighederne på såvel politisk som administrativt for at få nogle klare svar på, hvilken konsekvenser de nye bekendtgørelser har for idrætten og for at få opdaterede retningslinjer fra Kulturministeriet, da disse ikke længere er fuldstændig retvisende. DIF har nu fået mere klarhed – om end Kulturministeriet endnu ikke har opdateret deres retningslinjer.

DIF har sammen med DGI og Firmaidrætten derfor besluttet at opdatere retningslinjerne, for at specialforbundene bedst muligt kan rådgive deres klubber. Nedenfor kan du læse nogle væsentlige uddrag af ændringerne.

De væsentligste ændringer er:

Mulighed for camps og lejre for op til 500 børn og unge

I sommers havde vi en undtagelse fra forsamlingsforbuddet, som muliggjorde, at I kunne afvikle sommerskoler, lejre og camps med op til 500 børn og unge under 25 år. I idrætten har Vi nu fået en tilsvarende undtagelse, som gælder for lignende aktiviteter hele året. Dvs. brydeklubberne kan i efterårsferien afvikle træningslejre, camps osv. for flere end forsamlingsforbuddet på 50 personer. I skal dog være opmærksomme på, at følge de regler for afvikling, som er beskrevet i retningslinjerne.

Justeret fortolkning af forsamlingsforbuddet

DIF har revideret deres tolkning af retningslinjerne fra Kulturministeriet, og nyfortolkningen indebærer:

  • Der er ikke længere en grænse for det samlede antal deltagere i et arrangement, så længe der ikke deltager flere end 500 samtidig, og der ikke er samlet flere end forsamlingsforbuddet (50) på samme tid og samme sted. Det betyder, at man gerne må lave arrangementer som fx motionsløb eller håndboldstævner med over 500 deltagere, hvis man inddeler i grupper, der deltager tidsforskudt, eller hvis arrangementet afvikles over store geografiske arealer go deltagerne er samlet i grupper under 50 – fx ved golfturnering eller kapsejlads.
  • Deltagerne må ikke flette mellem grupperne, mens de deltager. Men hvis en gruppe har deltaget om formiddagen, må der gerne være gengangere herfra i en ny gruppe, der deltager om eftermiddagen.

Skærpelser i restriktionerne for publikum op til 500

Det er nu blevet indskærpet i retningslinjerne, at tilskuere (også breddearrangementer som fx børneidræt) skal have en fast plads under hele arrangementet. Tilskuere må kun forlade deres plads for at benytte toilettet eller for helt kortvarigt at hente forplejning i en bar, på et bord eller lignende.

Vær opmærksom på følgende, hvis I mødes i forsamlinger under det aktuelle forsamlingsforbud:

  • Antal deltagere: Smitterisikoen stiger med antallet af personer, der er samlet.
  • Håndhygiejne: Sørg for at stille håndsprit frem, så I bidrager til høj håndhygiejne, hvis I mødes.
  • Alderen på deltagerne: Sårbare og ældre kan blive særlig hårdt ramt af coronavirus. 
  • Den fysiske afstand: Den fysiske afstand mellem deltagerne har betydning for smitterisikoen. Det er optimalt, hvis der er mindst to meters afstand mellem deltagerne.
  • Indendørs eller udendørs: Indendørs arrangementer vil normalt medføre større smitterisiko end udendørs arrangementer.
  • Udenlandske gæster: Det kan også have betydning, om der forventes at være internationale deltagere i arrangementet.

Spørgsmål

DIF og os i Danmarks Brydeforbund forstår til fulde, at det til tider kan være vanskeligt for jer i foreningerne at navigere med de forskellige og nye restriktioner og åbninger. Vi håber at ovenstående og de justerede retningslinjer skaber lidt mere klarhed over, hvordan I kan navigere og giver jer bedre mulighed for at rådgive jeres foreninger.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores Udviklingskonsulent Simon Lui på slh@brydning.dk.


af Michael Yde - 06.10.2020