DIF og DGI drøfter udendørsidrætter med ministerier

DIF og DGI har henover påsken været i kontakt med Kulturministeriet og Sundhedsministeriet om, hvordan man kan benytte de udendørs idrætsanlæg på en forsvarlig måde indenfor de eksisterende regler i foreningsregi (jf. blandt andet interviews med henholdsvis Kulturministeren og mig i TV2 News i aftes).

For DIF og DGI har det været vigtigt, at genåbningen af vores udendørsaktiviteter sker under kontrollerede former og følger de anvisninger, der kommer fra myndighederne. Dette af hensyn til vores medmennesker og fordi, at vi i idrætten skal tage et medansvar for, at vores genoplukningsplan følger den generelle og gradvise genåbning af samfundet.

Da genåbning af vores udendørsidræt potentielt omhandler mange tusinde danskere på tværs af landet, vil der være behov for, at vi drøfter spørgsmålet om vores genåbningsplan inden for de eksisterende regler med myndighederne.

Derfor må vi desværre bede jer om at have tålmodighed lidt endnu. DIF og DGI arbejder videre og kommer med en udmelding, så snart det er muligt.

Det betyder således, at vi indtil da fastholder vores anbefaling om at holde både indendørs- og udendørsidrætter lukket.

Læs pressemeddelelsen her.


af Niels Nygaard, formand for Danmarks Idrætsforbund - 13.04.2020