Medlemstallene i dansk brydning er faldet – hvad gør vi?

Danmarks Idrætsforbund (DIF) offentliggjorde d. 15. april, medlemstallene for foreningsaktive danskere og overordnet set har året 2019 været rigtig godt for de danske idrætsforeninger. Vi er blevet endnu flere foreningsaktive borgere end tidligere og nye sportsgrene blomstre op og nogle af de eksisterende foreninger vokser sig større og stærkere. Når vi zoomer ind på Danmarks Brydeforbund, så ser vi desværre et lille fald på samlet set 42 ”brydere”. Vi er derfor i dag 1606 medlemmer i forbundet.

Når jeg nu skriver ”brydere” i situationstegn, så er det med fuldt overlæg. For det er efter min bedste estimering, ikke brydere som vi kender dem, vi har mistet flest af. Jo bevares, vi kan måske alle nævne en bryder som ikke kommer i klubben længere og disse tæller selvfølgelig også med i statistikken. Men når jeg f.eks. ser et fald i medlemstallet fra en given klub og efterfølgende spørger klubben ind til dette, hvortil de så svarer, at de har fået flere brydere i år end de havde sidste år, så er der noget der ikke helt stemmer overens. Mit budskab er derfor at det er vigtigt at vi melder de reelle medlemstal ind hvert år og ikke forsøger at opjustere tallene det ene år, for så vil de komme til at falde året efter. Hvilket jeg tror er sket i denne situation, i hvert fald har det en betydning for en del af det frafald vi ser i år.

Hvem har vi ikke kunne fastholde?

Siden jeg startede som udviklingskonsulent i DB i januar, har jeg rejst ud og fået besøgt samtlige klubber vest for Storebælt og herude har jeg fået nogle rigtige gode og interessante samtaler med jer. Jeg forsøgt at få fingeren på pulsen, mærke stemningen og fået en fornemmelse for jeres hverdag og det arbejder som I er så pokkers gode til. På baggrund af disse besøg er det efter min bedste overbevisning, ikke sådan at vi er blevet færre brydere i Danmark. Nej tværtimod, vi er blevet flere der dyrker vores fantastiske sportsgren og måtterne ude i klubberne er rødglødende af aktivitet. Vi er med andre ord inde i en rigtig god fase med at udvikle vores træningsprodukter, udvide vores sport med endnu mere fristil og pigebrydning, samt udvikle vores trænere og deres kompetencer. Hvis vi forsætter dette arbejde, så er vi i DB ikke et sekund i tvivl om, at vores medlemstal vil stige til næste år.

Hvad byder fremtiden på?

Danmarks Brydeforbunds strategiske arbejde med DIF forsætter ufortrødent og skal afsluttes til næste år. Allerede nu er vi i gang med at forbedre den næste strategiaftale med DIF, som kommer til at løbe for en 4-årig periode. Her vil sporet ”vi vil rekruttere nye medlemmer i aldersgruppen 4-21 år” forsætte og det vil derfor være et arbejdspunkt som vi vil intensivere yderligere i de kommende år.

Når det kommer til udførslen af dette punkt, så starter det hele ude i klubberne og I jeres hverdag. I skal nemlig være dem der aktivt rekruttere de nye brydere, men her må rekruttering ikke forstås ordret – rekruttering betyder nemlig i denne sammenhæng at I skal fastholde!. Hvis vi bliver endnu skarpere på at fastholde vores brydere i sporten, så vil vi helt automatisk også vækste på medlemstallet. Vi skal blive endnu bedre til at holde på vores unge brydere, så de også bliver i sporten når de bliver teenager og ofte sker et eller flere interesseskift. Teenagere har brug for faste holdepunkter til at kunne støtte sig op ad, når alt andet i deres liv er i konstant bevægelse. Vi skal derfor forsøge at gøre brydning til dette faste holdepunkt. Hvis vi får succes med dette, så vil vi også kunne se en markant stigning i vores medlemstal og ikke mindst, i klublivet ude i landet.

Hvis vi kan komme i mål med ovenstående, så er det helt essentielt at vi får klædt klubberne og de trænere og frivillige der har sin dagligdag i dem, bedst muligt på og udviklet deres allerede eksisterende kompetencer. Dette arbejde begynder vi allerede på til dette års Ideseminar, hvor vi vil tage fat i emnet ”den gode velkomst” og hvad dette betyder, både for de nye brydere men også for deres forældre. Så husk at skriv repræsentantskabsmødet d. 23. maj i kalenderen. I løbet af året vil DB ligeså afholde nogle klubudviklingsforløb regionalt i hele landet og vi håber meget at i vil støtte op omkring disse.

Husk på at i altid kan kontakte mig på slh@brydning.dk eller på 61 46 98 59, hvis I har noget i gerne vil tale med mig om eller hvis have sparring på jeres træning, klubudvikling eller noget helt tredje.

Til sidst, men ikke mindst, så går denne sidste sætning til brydeklubberne øst fra Storebælt – I er ikke glemt og jeg håber meget på at kunne komme ud og besøge jer, lige så snart at COVID-19 bølgen har raset lidt af. Jeg glæder mig til at se og tale med jer alle til Ideseminaret og Repræsentantskabsmødet d. 23. maj.

De bedste hilser


af Simon Lui, Udviklingskonsulent - 28.04.2020