Referat fra bestyrelsesmøde

Danmarks Brydeforbunds bestyrelse afholdte møde d. 28. marts 2020. På mødet fortalte Udviklingskonsulent Simon Lui om hvad har har bedrevet tiden med siden han startede i forbundet d. 3. januar 2020. Ligeledes blev der drøftet den nye NKC aftale for 2021-2025 samt en brydeklubs ansøgning om dispensation for betaling af klubkontingent. Du kan læse referatet her.

Husk at der snart afholdes årsmøde

Dagen starter med frokost kl. 11:30, og Ideseminaret begynder kl. 12:00. Repræsentantskabsmødet starter kl. 15.00.

Forslag der ønskes behandlet, skal være Danmarks Brydeforbund i hænde via e-mail: info@brydning.dk, senest 4 uger før afholdelsen af årsmødet.

Tilmelding

Der vil tilgå mere information om tilmelding snarest. Det vil bl.a. være at finde i forbundets kalender.


af Michael Yde - 13.04.2020