Corona: Vi er begrænset, men ikke lukket ned

Forsamlingsforbuddet til trods, skal vi forsætte alle de gode tiltag fra foråret og sommeren

På vegne af bestyrelsen i Danmarks Brydeforbund, vil jeg opfordre jer alle til, at fortsætte de gode alternative tiltag som I kørte i brydeklubberne mens Danmark var lukket helt ned. Endvidere vil vi komme med en stor opfordring til at afholde ministævner, tilsvarende de nybegynderstævner som mange klubber allerede har gode erfaringer med.

Holdkampe er et hit. I bestemmer selv formen ude i brydeklubberne, så i kan strikke et setup sammen der passer både jer og naboklubben. Hvis i overholder forsamlingsforbuddet og afstandskravene i klubben, kan i også sagtens have massere af tilskuere på lægterne. 

Aflysninger i efteråret

Vi må forvente at de begrænsninger forsamlingsforbuddet medfører, kommer til at betyde flere aflysninger henover efteråret. Således er flere cupstævner allerede aflyst, og vi venter flere aflysninger. Hold jer orienteret i vores kalender, og benyt de ledige weekender der opstår. 

Idrætten bløder og såret er desværre stadig åbent. Situationen kræver forsat at I er omstillingsparate og kreative ude i brydeklubberne. Hvis i mangler idéer og sparring fra de andre brydeklubber, så benyt Brydeforbundets Facebookgruppe eller kontakt til vores Udviklingskonsulent Simon.

Klubformændene i brydeklubberne kan forvente at blive ringet op indenfor de næste 14 dage. Her vil bl.a. Palle Nielsen og Jesper Kierkegaard stille nogle afklarende spørgsmål vedr. tilgang og fastholdelse af medlemmer specifikt i jeres brydeklub. Jeres klubformand vil ligeledes få lejlighed til at høre mere om de initiativer som den kommende strategiaftale 2022-2025 vil byde på.

Alt godt derude.


af Palle Nielsen, formand i Danmarks Brydeforbund - 22.09.2020