Lærerig weekend for både trænere og udviklingstruppen

Udviklingstruppen og danske klubtrænere var i weekenden afsted til en kombineret træningssamling og ATK trænerkursus

Over 60 brydere og trænere fra hele landet mødtes d. 23.-24.-25. oktober, da udviklingstruppen skulle mødes til træningssamling for 2. gang. Heldigvis havde BK Thrott meldt sig som værter denne weekend, for der skulle være plads til både Udviklingstruppen, ATK trænerkursus såvel som bryderne der skulle til teknikmærkeprøve. 

Det store gennemgående tema for både trænere og brydere denne weekend, var automatisering af basisgrebene flyvende mare, kunst mare og hovedfaldsgreb.

Denne weekend deltog også en del klubtrænere, da udviklingstruppens brydere havde fået besked på at tage deres trænere med under armen. Således opstod der en glimrende mulighed for at kombinere trænerkursus med praktiske eksempler, udført af en homogen masse af brydere der gennemfører et træningspas med et specifikt tema.

Af erfaring har ATK teamet konstateret at trænerne hovedsageligt efterspørger to ting, for at et trænerkursus er vellykket: Fremgangsmåden på trænerkurset skal være praktisk betonet, og de deltagende trænere skal være omtrentligt på samme niveau kompetence- og erfaringsmæssigt. 

Med ATK teamets nuværende trænerkursus koncept, er Vi blevet bekræftet i at Vi har fat i noget af det rigtige, hvilket også bliver bekræftet i den feedback vi modtager fra trænerne såvel som deres klubber.

Trænerne deltog bl.a. i observationsøvelser relateret til weekendens tema automatisering. Til weekendens første træningspas skulle trænerne efter at have modtaget et oplæg, udpege sammenhænge mellem opvarmning/forøvelser og tekniktræningen. Hertil skulle de endvidere udpege fokusområder for tekniktræningen, samt den afsluttende del af træningspasset.

Til det efterfølgende træningspas blev kursisterne sat til at komme med forslag til progression og kombinationer af basisgrebene fra det forrige træningspas. Endvidere skulle trænerne afstemme deres forslag til forskellige aldersgrupper og niveauer.

Både ATK teamet og trænerne virkede meget positivt stemt over at kunne holde et praktisk trænerkursus på højt niveau, hvor der stadigvæk var en uformel tilgang til læring og sparring omkring trænernes forskellige indgangsvinkler til træningen af denne målgruppe.

Omkring ti brydere fra Thor Vejgård og FFI rejste til BK Throtts lokaler i Åbyhøj, for at prøve at tage motorikmærket og teknikmærket i Bronze. Et stort tillykke herfra til de unge brydere der beviste deres basale færdigheder indenfor brydning.

For flere billeder klik her


af Michael Yde - 25.10.2015