Ideseminar med lav deltagelse men højt humør

Udviklingskonsulent Simon Lui var i lørdags vært ved sit første Ideseminar

På det årlige Ideseminar talte vi blandt andet om den nuværende samt den kommende strategi aftale for dansk brydning. Der blev bl.a. drøftet hvad status er for vores insatsområder, og navnligt tumlingehold kom vi godt omkring. Der var konsensus om at det er et stort aktiv for dansk brydning samt en af vores bedste tilgangsveje for nye brydere. Dette til trods for for at der var forskellige måder blandt klubberne at gå til konceptet tumlingehold på. Endvidere drøftede vi de kommende initiativer Powercamp for piger og Bredde Camps for breddebryderne, samt hvordan de faldende medlemstal kan vendes og hvordan forbundet kan klæde klubberne bedst muligt på, til at de kan begynde at rekruttere og fastholde deres brydere. Fremadrettet vil der blive afholdt regionale netværksmøder 4 gange årligt, lokalt rundt omkring i landet. Endvidere er der netop lanceret et virtuelt netværk for klubberne på Facebook. Det skal tjene som et værktøj til klubberne, når de har spørgsmål til de andre klubber, gerne vil inspireres eller inspirere andre klubber.

Foredrag med Optimisten Henrik

Deltagerne var enige om at dagens højdepunkt var Henrik Mathiasens oplæg. Han gav gode bud på hvordan vi skaber stærke foreninger. Det skal bl.a. gøres ved at engagere vores medlemmer og frivillige kræfter. Danne klubmiljøer som folk ikke vil væk fra, og vender tilbage til livet igennem. Sidst men ikke mindst fik deltagerne bud på hvordan man får flere friviliige i brydeklubben. Du kan se første del af Henrik Mathiesens oplæg nedenfor.

(Henrik Mathiasen, Optimisten.dk til Ideseminaret 2020 i Kolding)

Den gode velkomst i brydeklubben

Efter eftermiddagspausen tog vi hul på en af de essentielle opgaver ved at have med medlemmer og frivillige at gøre - hvordan vi giver alle "den gode velkomst i brydeklubben". Vi talte om hvad den gode velkomst i foreningen er og hvem der har ansvaret for at give den. Hertil kom vi ind på bestyrelsens rolle som leder af en forening, en leder der går forrest og viser vejen som klubben gerne vil bevæge sig. Vi fik, igennem gruppearbejde klubber imellem, talt om deres brydeklubs grundlæggende antagelser, deres værdier og deres artefakter – samt hvordan man som klub kan være med til at påvirke omverdens opfattelse af dem. Til sidst talte vi om hvordan man skaber en rød tråd ned gennem sin klub, så ens ønsker for klubben og de værdier man tillægger den, også kan blive et arbejdsværktøj fremadrettet for trænere, frivillige og brydere. Alt dette blev gjort gennem sparring og dialog mellem klubberne imellem og med udviklingskonsulenten.

Positiv feedback til årets Ideseminar

Ideseminarets deltagere roste Simon Lui for hans Ideseminar-debut. Ligeledes høstedes der mange roser for valget af den eksterne oplægsholder Henrik Mathiesen. En deltager udtalte at med så godt et program og så veludført en dag, var det en skam at blot syv klubber havde valgt at deltage. Den betragtning deler vi hos Danmarks Brydeforbund, men der vil være massere at muligheder for at deltage i netværksmøder i fremtiden.

Du kan se eller gense Simons Powerpointpræsentation her.


af Danmarks Brydeforbund - 13.09.2020