Strategiaftale

Som et led i udformningen af den nye økonomiske støttestruktur i DIF, skal der udarbejdes strategiaftaler med alle idrætsforbundene.

Strategiaftalen for Danmarks Brydeforbund

SPOR:

Vi vil rekruttere og fastholde børn og unge i alderen 4-21 år

Hvilke indsatser og processer skal bidrage til at sporet realiseres?

Ministævner

Udarbejde manual/drejebog

Tilbyde konsulentbistand i forbindelse med afholdelse

DM i fristil for drenge og piger

Tumlehold

Manual for etablering af tumlehold

Indkøb af brydebrikker

Udbud af træneruddannelsen 1,2- træner målrettet nye trænere/ forældre så de kan varetage træningen af tumlehold

Get2sport

Samarbejdsmøde med konsulenterne

En kortlægning af, hvor det giver mening med fokus på Aarhus, Odense og Aalborg

Klubudviklingsnetværk med fokus på rekruttering

4 årlige møder i et årshjul

Et fast koncept

Et tværidrætsligt netværk

Sociale medier

Skærpet profil på de sociale medier i forhold til vores målgruppe