Kontaktpersonsordning for klubberne

Bestyrelsen i Danmarks Brydeforbund ønsker en tættere kontakt med brydeklubberne. Derfor tildeles hver brydeklub nu en kontaktperson fra forbundsbestyrelsen.

Formålet er at skabe større synergi mellem forbund og klub. Bestyrelsen håber fremadrettet at kunne tage problemer i opløbet og være med på sidelinjen ved kriser. Bestyrelsen ønsker i højere grad at kunne kultivere initiativer med udviklingspotentiale samt synliggøre den politiske linje såvel som de aktuelle indsatsområder i vores strategiske spor.

Det er planen at kontaktpersonen deltager årligt ved fysisk fremmøde på enten klubbens bestyrelsesmøde eller ved generalforsamlingen. Derudover skal der afholdes et virtuelt møde med klubbens bestyrelse, samt evt. supplerende to telefonmøder med klubbens formand.

Kontaktpersonen vil ved møderne og samtalerne overordnet tage udgangspunkt i følgende:

  • Sidste nyt fra Danmarks Brydeforbund samt vores samarbejdspartnere
  • Løbende opdateringer vedr. vores strategiske spor
  • Er der nyt fra klubben? (organisation, frivillige, trænere, træning, økonomi)

Dine nuværende kontaktpersoner i vores organisation forbliver uændret

Du skal forsat tage kontakt til de personer som du plejer. Er du i tvivl så skriv til info@brydning.dk, og så skal vi fluks hjælpe dig videre. Du kan se din brydeklubs kontaktperson her.