Praktisk info for dommere

Som dommer modtager du en omkostningsgodtgørelse (dommerhonorar), når du er ude og dømme kampe. Omkostningsgodtgørelsen skal dække de udgifter, du har i forbindelse med dit dommervirke. Da der er tale om en omkostningsgodtgørelse, er den skattefri, og den skal heller ikke modregnes i kontanthjælp eller andre offentlige ydelser. 

Dommere modtager DKK 500,- skattefrit pr. stævnedag. Dommerkandidater modtager ligeledes DKK 500,- skattefrit pr. stævnedag.

Omkostningsgodtgørelse til UWWs mesterskaber

UWW dommere der er udtaget af Danmarks Brydeforbund til at repræsentere Danmark til de internationale mesterskaber i UWW regi, modtager DKK 500,- skattefrit per rejsedag. Både ud- og hjemrejsedagen er inkl.

Kørselsgodtgørelse

I visse tilfælde vil du kunne få kørselsgodtgørelse. Den skal dække de udgifter, du har til transport fra din bopæl til stævnet og retur. Den er også skattefri. Omkostningsgodtgørelsen udbetales efter Danmarks Brydeforbunds satser, som p.t. udgør kr. 2,00 pr. km.

(Ovenstående er aktuelle satser pr. december 2022.)