Ungdomsdommerne

Ungdomsdommerne er et nyt tiltag for unge brydere, der har lyst til at snuse til dommergerningen. Det er meningen at ungdomsdommerne som udgangspunkt kun skal dømme ved de stævner, hvor det ikke er aktuelt for dem selv at deltage. Det vil sige at de skal dømme kampe for brydere der er yngre og på et lavere niveau end dem selv.

Det er vores håb, at ungdomsdommere kan få lyst til at blive i brydesporten som dommere, såfremt deres aktive brydekarriere på et tidspunkt ophører.

Efterlysning

Officialudvalget vil gerne opfordre klubberne til at udpege og motivere unge brydere, som kunne tænke sig at prøve kræfter med dommergerningen. Vi har som mål at fremme dette projekt i 2019 og de kommende år.

Der er flere gode stævner at starte som ungdomsdommer, eksempelvis AIR Cup. Kontakt os hvis det har interesse.

Undervisning for børn og unge

Som noget nyt vil vores dommere i Officialsudvalget afvikle aktiviteter på Udviklingstruppen og på det nationale kraftcenter. Her vil bryderne på madrassen lære om reglerne i brydning samt stifte et basalt kendskab til det at være dommer. Formålet er det samme som med ungdomsdommerne. Hvis brydere på Udviklingstruppen og NKC kan finde en ny tilknytning til brydesporten som dommere, i stedet for at blive en del af frafaldsstatistikken, så er vi nået et skridt i den rigtige retning.