ATK

Aldersrelateret træningskoncept (ATK)

Dansk brydning er kendetegnet ved at være for resultatorienteret i præpuberteten og puberteten i stedet for udviklingsorienteret. Der sker en for tidlig specialisering med udgangspunkt i mesterlæreprincippet, tilfældigheder og tradition.   

Manglen på den rigtige træning til rette alder og niveau samt manglende træneruddannelse, er en stor årsag til frafald. Desuden er det problematisk at de talenter som ønsker at nå langt med deres brydning, har helt grundlæggende mangler i deres brydefærdigheder, når de første gang kommer på talentsamlinger mhp. optagelse på ungdomslandsholdet.

Vi ønsker derfor at implementere ATK i de danske brydeklubber, set ud fra et mere langsigtet perspektiv. Vi vil medvirke til at skabe klubmiljøer, hvor udvikling er i højsædet, hvor det at skabe seniorbrydere er målet på lang sigt.

Med udgangspunkt i ATK ønsker vi at støtte brydeklubbernes arbejde med at udvikle vedvarende trivsels- og træningsmiljøer,hvor fokus ligger på udvikling frem for resultater. Vi ønsker at klubberne kommer fri af overvejende overførsel af viden ud fra mesterlære princippet. Hermed vil vi skabe rammerne for, at den enkelte bryder kan nå sit maksimale potentiale.

Vi vil støtte den enkelte klub, med organisering og struktur, for at optimere muligheden for at implementere brydesportensforskellige elementer (motorisk, fysisk, teknisk, taktisk, og mentalt) aldersrelateret til klubbens brydere.

Det langsigtede mål med implementeringen af ATK i klubberne er at skabe:

  • Højere niveau, motorisk, fysisk, teknisk og mentalt (talentudvikling)
  • Fastholdelse i sporten (flere seniorbrydere)
  • Skabe attraktive udviklingsmiljøer (talentcentre)
  • Implementere ATK i træneruddannelser