Eliteudvalget i Danmarks Brydeforbund

Sportschef

Thor H. Pedersen
Klodskovvej 3
4800 Nykøbing Falster
Mobil: 20 46 67 40
Mail: th@brydning.dk

Landstræner

Szymon Kogut
Engsvinget 2
3300 Frederiksværk

Mobil: +45 20 82 05 63
Mail: szymonkgt@gmail.com 

Repræsentant fra bestyrelsen

Søren Hyllegaard
Vestervang 1
4800 Nykøbing Falster


Mobil: +45 20 93 31 08
Mail: hylle1966@gmail.com

Medlemmerne af udvalget udpeges af bestyrelsen i Danmarks Brydeforbund.