Historisk Database

I vores opdaterede mesterskabsdatabase kan du finde historik og resultatoversigt på danske brydere og mesterskaber - helt tilbage til 1899!

Du kan finde samtlige danske brydere der har opnået placering ved kreds- og danske mesterskaber. Herudover finder du også oplysninger om danskere, der har deltaget i internationale mesterskaber. Du kan søge på både bryderens navn eller på et specifikt mesterskab. God fornøjelse!

Sådan anvender du søgemaskinen

Databasen består af to sider. På siden "Mesterskabsdatabasen" kan du lave opslag på brydere samt nationale og internationale mesterskaber. På siden "Danske mesterskaber" forefindes en oversigt over klubbernes opnåede points til de danske mesterskaber.

Hvis man vil søge på alle mesterskaber i 2016, så skrives blot '2016' i søgefeltet. Såfremt man ønsker at fremsøge OL i Rio 2016, så skriver man '2016OL'. Så samme vis kan alle resultaterne fra de danske mesterskaber i 2016 fremsøges ved at skrive '2016dm'.

Mesterskabsdatabasen - Opslag på specifikke personer og mesterskaber

Danske mesterskaber - Klubbernes pointoversigt

Baggrundsinformation

Mesterskabsdatabasen opdateres løbende af Idrættens Kompetencecenter i Danmarks Idrætsforbund. Således vil databasen være opdateret inden for et par uger efter hvert afholdt mesterskab. Bemærk at databasen kun indeholder individuelle mesterskaber, samt at der i databasen er anført andre mesterskabstyper end vi kender i dag.