Dokumenter til officials

Her finder du diverse skemaer, den danske udgave af brydereglerne mv

Regler

Senest opdaterede regelsamling fra United World Wrestling - (du overføres til UWWs hjemmeside)

Uddateret version af regelsamlingen - oversat til dansk - december 2019

Dokumenter til officials

Indberetningsskema

Turneringsplanlægningsskema

Listeførerskema 5 grupper

Dommerseddel - september 2019

Udbetaling af skattefri godtgørelse til forbundets frivillige

Vi har lavet en ny underside hvor vi har samlet alt vedr. skattefri godtgørelse til forbundets frivillige samt andre økonomiske forhold mellem Danmarks Brydeforbund samt vores klubber. Det hele forefindes på Økonomi.