Vision

Brydning skal være det bedste idrætstilbud for 3-12-årige og være en sport man trives i hele livet. 

Mission

Danmarks Brydeforbunds virke skal tage udgangspunkt i, at det skal være en positiv oplevelse for alle der begiver sig med brydesporten - både brydere, frivillige samt forældre.

Vores værdier

Danmarks Brydeforbund udøver sit virke og fastlægger sine strategier ud fra følgende værdier:

Udvikling

Vi vil udvikle dansk brydning bredt samt udbrede kendskabet til brydesporten i hele landet. Vi vil vise viljen og modet, til at gå nye veje og være nysgerrig på at prøve nye tiltag. I tæt dialog med vores klubber og udøvere vil vi udvikle både brydesporten samt brydeklubberne.

Skabe kvalitet

Vi vil arbejde for at skabe og fastholde gode fysiske rammer og miljøer, der sikrer vores medlemmers fastholdelse i sporten. Vi vil løbende tilse at aktivitets- og træningstilbuddet matcher vores politiske program samt klubbernes ønsker.

Gode forhold og vilkår

Vi vil sikre gode forhold og vilkår for alle der engagere sig i sporten, både udøvere, frivillige, forældre m.fl. Der skal være optimale forhold og muligheder, for at alle kan udfolde deres fulde potentiale, uanset ambitionsniveau.