Officials - honorarer og skattefri godtgørelse

Som dommer modtager du en omkostningsgodtgørelse (dommerhonorar), når du er ude og dømme kampe. Omkostningsgodtgørelsen skal dække de udgifter, du har i forbindelse med dit dommervirke. Da der er tale om en omkostningsgodtgørelse, er den skattefri, og den skal heller ikke modregnes i kontanthjælp eller andre offentlige ydelser. 

Dommere og listeførere modtager DKK 500,- skattefrit pr. stævnedag. Kandidater i begge kategorier modtager ligeledes DKK 500,- skattefrit pr. stævnedag. Det er stævnearrangøren der afholder denne udgift med dommerne.

Dommer- og listeføreransvarlige til stævner

Hvert af de større danske stævner har udpeget en dommer- og listeføreransvarlig på dagen. Den dommer- og listeføreransvarlige på dagen forsat modtage de DKK 500,- i honorar fra stævnearrangøren. Endvidere udbetaler Danmarks Brydeforbund de to personer yderligere DKK 500,- (pr. stævne - ikke pr. stævnedag).

Ovenstående gælder DM børn & unge, DM senior samt DM hold. Herudover gælder det stævnerne: Kolding Cup, Thor Masters, AIR Cup, Heros Cup, Alsia Cup, Bjørne Cup, Odin Challenger og Venne Cup.

Omkostningsgodtgørelse til UWW aktiviteter

UWW dommere der er udtaget af Danmarks Brydeforbund til, at repræsentere Danmark ved UWW stævner og UWW aktiviteter, modtager DKK 500,- skattefrit per rejsedag. Både ud- og hjemrejsedagen er inkl.

Kørselsgodtgørelse

I visse tilfælde vil du kunne få udbetalt kørselsgodtgørelse af Danmarks Brydeforbund.

Kørselsgodtgørelse udbetales til de stævner og aktiviteter som DB udtager officials til. Den skal dække de udgifter, du har til transport fra din bopæl til stævnet/aktiviteten og retur. Den er ligeledes skattefri. Omkostningsgodtgørelsen udbetales efter Danmarks Brydeforbunds satser, som pt. udgør kr. 2,00 pr. km.

Honorar til undervisere

Der udbetales DKK 500,- pr. undervisningsdag til de af forbundet udpegede undervisere.

(Ovenstående er aktuelle satser pr. marts 2024.)