Oversigt over brydeklubberne i Klubmodul

Her er en oversigt over brydeklubbernes forkortelser i Klubmodul samt hvem der er 'klubmodul-ansvarlig' i den enkelte klub.

Forkortelse   KM navn på brydeklubben Klubmodul-ansvarlig
AAB Aars Brydeklub Flemming Stuhr
AD AK Dan Michael Knoblauch
AHK AK Hermod K Jørgen Lykholt
AKF AK Frem Peter Friis Lund
AKH AK Heros Michael Ingel
AKJ AK Jyden Teddy Toft
BKA BK Alsia  Kim Skriver 
BKH  BK Hermod H  Mette Sindberg-Isaksen
BKO  BK Odin  Nanna Holse Jølst
BKT  BK Thor  Luca Holt 
BTH  BK Thrott Christian Wind
BKV  BK Viking  Henrik Villumsen
BOR  Brydeklubben Ørnene  Jakub Pyzara
CIK  CIK  Lasse Johansson 
FBK  Favrskov Brydeklub  Hans Harboe Jensen 
FFI  FFI Brydning  Marie Christensen
HAK  HAK - Helsingør  Daniel Grønn
HB  Herning Brydeklub  Martin Grønlund 
KIF KIF Brydning  Niels Hansen 
NAB  Nr. Åby Brydeklub  Bøge Christiansen 
NB  Nakskov Brydeklub  Gregers Virkelyst 
RBK Roskilde Brydeklub  Flemming Nielsen 
SBK Silkeborg Brydeklub  Søren Linaa
TV Thor Vejgård  Claus Ottosen 


Ved ændringer og spørgsmål kontakt info@brydning.dk.