Retningslinjer for startlicenser

Vigtig læsning om startlicens og pligten til at fremvise denne

Alle brydere skal ved alle stævner i Danmark fremvise gyldig startlicens inden medicinkontrol/indvejning. Ligeledes skal der ved visse aktiviteter fremvises startlicens før deltagelse. Bemærk at startlicens for nybegyndere har en begrænset gyldighed.

Såfremt der ikke kan fremvises gyldig startlicens forud for indvejning, kan bryderen ikke indvejes. Ansvaret for at kunne fremvise gyldig startlicens påhviler alene bryderen og brydeklubben(!)

Bemærk at det kan være påkrævet at man har indløst en licens for, at deltage i bredde- og eliteaktiviteter der afholdes af Danmarks Brydeforbund.

Gældende for stævner uden medicinkontrol og indvejning, samt aktiviteter der kræver startlicens som forudsætning for deltagelse, vil der skulle fremvises startlicens inden stævnets / aktivitetens start. 

Såfremt der ikke er nogen medicinkontrol og/eller indvejning til et stævne
fremvises den gyldige startlicens blot inden stævnestart.
 

Indløsning af startlicens på stævnedagen

Såfremt der er oprettet en konto i brydeklubbens Klubmodul, og der er et betalingskort til rådighed, vil en bryder kunne indløse startlicens på selve stævnedagen.

Det er ikke Officialsudvalgets ansvar at supportere, eller stille udstyr til rådighed til stævner. Hverken til indløsning eller fremvisning af startlicens. Såfremt man vil være på den sikre side, kan man medbringe startlicenser i printet form.

Har man spørgsmål eller udfordringer med indløsning af startlicens, skal disse rettes til info@brydning.dk i god tid forud for stævnet.

Vi opfordrer til rettidigt omhu omkring ovenstående. 

Fremvisning af startlicens

Startlicenser kan fremvises på elektroniske enheder så som smartphone, tablet eller bærbar PC. Ligeledes kan den enkelte startlicens printes, såvel som en klubmodul-ansvarlig kan printe en liste med klubbens brydere med startlicens.

Det er officialsudvalget, som forestår kontrollen af startlicenser. Er det ikke muligt for en
repræsentant fra Officialsudvalget at være til stede, så udpeger Officialsudvalget en stedfortræder.

Er en stævnearrangør i tvivl om hvem fra Officialsudvalget, der skal forestå kontrol af startlicenser, kan stævnearrangøren kontakte Officialsudvalget.