Priser

Startlicensens pris afhænger af hvor gammel du er

Følgende priser gælder fra 1. juli 2023:

Pige-/Kvindebrydere: 50 kr / år

Puslingebrydere: 50 kr / år

Drengebrydere: 100 kr / år

Ungdomsbrydere: 200 kr / år

Juniorbrydere: 250 kr / år

Seniorbrydere: 100 kr / år

Startlicens for nybegyndere

En startlicens for nybegyndere koster 1 kr / år.

(Alle priser er inkl. gebyr til Nets.)