Forældrenes rolle

Når der arbejdes med børn i 4-6-års alderen, kan det godt være en fordel at involvere forældrene til børnene i træningen. Som nævnt er børns udvikling individuel, så der vil muligvis være børn på holdet, som på nuværende tidspunkt ikke er klar til at give slip på mors og fars hånd endnu.

Ved at involvere forældrene i træningen vil du derfor nemmere få børnene til at gennemføre de øvelser, du har tænkt dig at lave. Derudover er forældrene børnenes rollemodeller. Det forældrene gør, vil børnene formentlig studere og efterligne.

Det er ikke kun en fordel for børnene at forældrene deltager i træningen. For dig som træner kan det være svært at give fuld opmærksomhed til 10-12 børn. Derfor vil det være oplagt at bruge forældrene som dine “hjælpetrænere”.

På den måde vil hvert enkelt barn få 100 procents opmærksomhed og hjælp til de øvelser, de skal gennemføre. Forældrene kender deres egne børn bedst og har derfor nemt ved at forklare børnene, hvad de skal, sådan at de bedst muligt kan gennemføre opgaven.

For dig som træner er det dog meget vigtigt, at du helt fra starten laver nogle klare retningslinjer for forældrene og in- formerer dem om, hvilke forventninger du har til dem og deres børn i træningen.

Ligeledes er det vigtigt, at du inddrager forældrene i nogle opgaver, eksempelvis at stable en frugtordning på benene og sørge for sociale begivenheder på holdet.

Det er essentielt, at børnene føler sig godt tilpas på holdet, og at de føler at de er en del af en gruppe, som har det godt sammen. Dette vil gøre at børnene fortsætter med at komme til træning, både for at spille basketball, men også for at mø- des med vennerne og have det sjovt.

I de fleste børnefamilier har far eller mor selv været foreningsaktive, men som nybagte forældre skeer det ofte, at man vælger at lade sit engagement hvile et par år. Derfor er deltagelsen på tumlingeholdet også en god måde at få forældrene med i foreningslivet igen.