Børns basale motorik

Udviklingen af motoriske færdigheder hos børn er altafgørende

Både fysisk og psykisk sundhed påvirkes af og afhænger i en ikke uanseelig grad de tidlige års motoriske udvikling. Reelt set bliver vi aldrig færdige med at udvikle motoriske færdigheder. Det kræver bevægelse at udvikle, og bevægelse at vedligeholde disse. I dagens samfund går udviklingen af motoriske færdigheder let i stå på grund af øget inaktivitet. 

Motorik er lig med kontrol over sine bevægelser. Det er vigtigt at være opmærksom på barnets motoriske udvikling helt fra første dag. Har man en mistanke om, at barnet ikke udvikler sig motorisk, som det skal, er det vigtigt at gribe ind med det samme. Motorikken kan nemt udvikles i dagligdagen, hvis ikke vi pacificerer børnene, så bevægelse bliver en umulighed.

Forældre i dag har meget travlt, og glemmer at lade børnene bevæge sig. De bliver kørt rundt i klapvogne, båret rundt og bilen bliver brugt i stedet for at lade børnene gå selv. Det er yderst vigtigt at lære børnene at bruge kroppen til transport.

Et barns motoriske udvikling har stor betydning for barnets generelle trivsel. Det har vist sig, at et motorisk veludviklet barn har større selvværd og mod end et barn med dårligt udviklet motorik. Et barn som er sikker i sine kropsbevægelser har let ved at lege, spille bold og diverse andre ting, og barnet vil nemmere opleve succes i legen. Den succes er med til at give barnet lyst til og mod på endnu flere udfoldelser og udfordringer, som igen styrker motorikken.

Et barns motorik kan ligeledes have indflydelse på dets indlæring. Mens et barn med dårlig grundmotorik skal bruge energi
og koncentration for blot at holde på blyanten, eller at sidde på stolen, kan et barn med veludviklede motoriske færdigheder koncentrere sig om at høre efter og bruge sin energi på at lære det, der bliver snakket om, og vil på den måde få størst udbytte af børnehave og skole.

Selvom børns udvikling er individuel kan man alligevel godt tage udgangspunkt i følgende generelle beskrivelser af grov- og finmotoriske færdigheder på de forskel- lige alderstrin.

Eksempler

4 år: Kan hinke. Kan tegne tændstikmand og klippe efter en streg.

5 år: Kan stå og hoppe på et ben uden støtte, og kan gå op og ned af trapper med benskift. Skal kunne gribe en bold og klæde sig af og på.
6 år: Kan cykle og løbe gadedrengeløb. Kan binde sløjfer, smøre brød og knappe små knapper.